Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

ELECTION DAY


The first Tuesday after the first Monday in November is Election Day. It is a legal holiday. Since 1845, this day has been set aside for elections.

On this day American citizens elect their public officials, president, congressmen, governors, mayors, and judges. A president is elected every four years, congressmen every two years and senators every six years. In some elections people can also vote on issues of public interest.

All voters have to be citizens of the United States, 18 years old by Election Day. They must have a voter registration card and live for a certain amount of time in the state.

There are special places where people go to vote. They are held in public building. The hours and place are advertised on radio, TV and newspapers. Election supervisors check the voter's identification. The voter then enters the voting booth. Inside the booth there is often a voting machine. There he votes alone and in secret, in the privacy of the voting booth. The names of the candidates and their political party are listed on the machine. The voter chooses the candidate and the machine counts the vote. Candidates receiving the most votes are elected.

There are two political parties in the United States: the Democrats, symbolized by a donkey, and the Republicans, symbolized by an elephant. There are also several smaller parties. Each party has its own ideas about what is the best for the country. The time before an election is when candidates compaign. They explain what they think and what should be done.

This is also the time when the voters have to find out as much as they can about the candidates and their plans. People watch TV news and debates, listen to the radio and read newspapers for that.


QUESTIONS

1.    Who is elected on this day?

2.    Which of citizens can vote?

3.    How many political parties are there in the United States? What are they?

4.    Is the process of voting in the United States different from that in Ukraine?


VOCABULARY

to vote — голосувати

governor — губернатор

mayor — мер

judge — суддя

issue — проблема

superviser — спостерігач


ДЕНЬ ВИБОРІВ


Перший вівторок після першого понеділка листопада — день виборів. Це офіційне свято. З 1845 р. цей день був призначений для виборів.

У цей день громадяни Америки вибирають державних діячів, президента, конгресменів, губернаторів, мерів і суддів. Президента вибирають кожні чотири роки, конгресменів — кожні два роки і сенаторів — кожні шість років. Люди також можуть голосувати з питань суспільних інтересів.

Усі голосуючі повинні бути громадянами Сполучених Штатів, які досягли 18 років на день виборів. Вони повинні мати реєстраційні карти голосуючих і жити певний час у державі.

Існують спеціальні місця для голосування. Вони знаходяться в офіційних будинках. Місце і час голосування оголошуються по радіо, телебаченню й у газетах. Спостерігачі перевіряють особистість голосуючого, потім він входить у кабінку для голосування. Усередині кабінки часто є машина для голосування. Процес голосування відбувається секретно. Імена кандидатів і їхніх політичних партій перераховані в машині. Голосуючий вибирає кандидата, і машина підраховує голоси. Вибирають кандидата, який набрав більшу кількість голосів.

У Сполучених Штатах є дві політичні партії: демократи, символом яких є осел, і республіканці, символом яких є слон. Також існує кілька менших партій. У кожної партії є свої ідеї щодо того, що необхідно зробити для країни. Перед виборами кандидати проводять свої кампанії. Вони висловлюють свої ідеї і плани.

У цей час голосуючому необхідно довідатися якнайбільше про кандидатів і їхні плани. Для цього люди дивляться телевізійні новини і дебати, слухають радіо і читають газети.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити