Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

NORTHERN IRELAND (2)


Northern Ireland is the smallest part of the United Kingdom. It occupies only one sixth of its territory, and it is situated on the northeast of the island Ireland. The name «Ulster» is sometimes used as equivalent to Northern Ireland, because there are six of the nine countries of the historic province of Ulster. Belfast is the capital of Northern Ireland.

For many centuries Ireland was a colony of Britain. As a result of the hard struggle of the Irish people for independence the larger part of Ireland (26 countries) gained the status of a British dominion in 1921. In 1949 it was officially proclaimed an independent state, the Irish Free State of Eire. The northeast of Ireland was retained by

Great Britain as its smallest component. But certain forces of both the Irish Republic and Northern Ireland are for the reunification of the country, against social deprivation which is at its worst among Catholics. They believe that British withdrawal from Ireland is the only way to achieve peace.

In November 1985, the British and Irish governments made a new political agreement on Northern Ireland, the Anglo-Irish Agreement. It gives the Republic of Ireland a voice in the administration of Northern Ireland, and the Irish government recognizes that there will only be a United Ireland if a majority of people in Ulster agrees to it.

There are low hills and peaks of rocks in the northwest of the island, while the northeast sector is a plateau. The Mourne Mountains in the southeast slope down to Lough Neagh, the largest lake in the British Isles. The rivers of Ireland are short, but deep. The largest river is the Shannon.

The population of Northern Ireland is about 1,5 million people. 53 per cent of the total population live in urban areas. The whole economy of Northern Ireland is closely integrated with that of Great Britain. The largest industry is agriculture, it occupies about 72 per cent of the land area.

Belfast, the capital of Northern Ireland is the leading industrial centre and a large port. Its main industries are the production of linen'and other textiles, clothing, shipbuilding, engineering.

The Irish poets call Ireland «the Emerald Isle». It is all due to the green grass. The fact is that the winds usually blow in from the Atlantic Ocean and make the air and soil warm and damp. Grass grows well in such a climate and it makes the island look so beautiful.


QUESTIONS

1. Where is Northern Ireland situated?

2. What is the other name of Northern Ireland?

3. What do you know about Anglo-Irish Agreement?

4. What are the main industries of Northern Ireland?

5. What is the capital of Northern Ireland?

6. What are the lakes and rivers of Ireland?


VOCABULARY

Ulster — Ольстер (історична область на півночі острова Ірландія)

dominion — домініон (назва країн Британської імперії, що були формально суверенні й мали нібито рівні права з Великобританією)

Eire — Ейр (інша назва Ірландської Республіки)

the Mourne Mountains — гори Морн

Lough Neagh — озеро Лox-Ней у Північній Ірландії

the Shannon — рікаШеннон

island— острів

reunification — возз’єднання

deprivation — втрати, збутки

withdrawal — відібрання, позбавлення


ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ (2)


Північна Ірландія — це найменша частина Сполученого Королівства. Вона займає лише одну шосту всієї території і розташована на північному сході острова Ірландія. Назва «Ольстер» іноді використовується як еквівалент Північної Ірландії, тому що там знаходяться шість із дев’яти міст історичної провінції Ольстера. Белфаст — столиця Північної Ірландії.

Протягом багатьох сторіч Ірландія була колонією Британії. У результаті важкої боротьби ірландського народу за незалежність більша частина Ірландії (26 міст) у 1921 р. завоювала статус Британського домініону. У 1949 р. вона була проголошена незалежною державою, Ірландською незалежною державою Ейр. А північний схід Ірландії залишився за Великобританією як її маленький компонент. Але певні сили Ірландської республіки і Північної Ірландії виступають за возз’єднання країни, проти соціальних утрат, особливо відчутних серед католиків. Вони вірять, що єдиний вихід — це від’єднання від Британії.

У листопаді 1985 р. британський та ірландський уряди прийняли нову політичну угоду про Північну Ірландію — англо-ірландську угоду. Вона дає республіці Ірландія голос в адміністрації Північної Ірландії, й ірландський уряд погодився, що Ірландія знову об’єднається тільки в тому разі, якщо більшість людей Ольстеру погодиться на це.

На північному заході острова є низькі пагорби і скелясті вершини, тоді як північно-східний сектор — рівнинний. Гори Морн на південному сході плавно спускаються до озера Лох-Ней, найбільшого озера на Британських островах. Ріки Ірландії короткі, але глибокі. Найбільша ріка — Шеннон.

Населення Північної Ірландії — більше 1,5 мільйона чоловік. 53 % населення живе в приміських районах. Уся економіка Північної Ірландії дуже тісно взаємодіє з економікою Великобританії. Основна галузь промисловості — землеробство — займає 72 % площі всієї землі.

Белфаст — столиця Північної Ірландії — лідируючий індустріальний центр і великий порт. Основна промисловість — це виробництво білизни, текстилю, одягу, а також кораблебудування й інженерія.

Ірландські поети називають Ірландію «смарагдовим островом». Усе завдяки зеленій траві. Справа в тім, що вітри зазвичай дують з Атлантичного океану й пом’якшують і зволожують землю та повітря. У такому кліматі трава добре росте, і острів виглядає просто вражаюче.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити