Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

HALLOWEEN (2)


Halloween is a festival that takes place on October 31. It is very popular in the United States where children take part in it. Many of them carve jack-o'-lanterns out of pumpkins. Fortunetelling and storytelling about ghosts and witches are popular activities.

Halloween developed from new year festivals and festivals of the dead. Christian church established a festival on November 1 called All Saints' Day so that people could continue to celebrate their festivals. The Mass said on All Saints' Day was called Allhallowmass. The day before All Saints' Day was known all hallows' Eve or All Halloween.

The main Halloween activity for children is trick-or-treating. Children dress in costumes and masks and go from door to door saying «trick or treat». The neighbours give children such treats as candy, fruit and pennies so that children do not play tricks on them.

Jack-o'-lanterns are hallowed-out pumpkins with face carved into one side. Most jack-o'-lanterns contain a candle inside. An Irish legend says that jack-o'-lanterns are named after the man called Jack. He could not enter heaven because he was a miser, and he could not enter hell because he had played jokes on devil. As a result, Jack has to walk on the earth with his lantern until Judgment Day.

Fortunetelling is an important part of Halloween. For example, a coin, a ring, and a thimble were baked into a cake. It was believed that the person who found the coin would become wealthy. The one who found the ring would marry soon. And the person who found the thimble would never get married. Today people practice cardreading or palmistry.

People once believed that there were many ghosts and witches on the Earth and that they met on October 31 to worship the devil. Today, people do not believe in ghosts and witches but they like to tell stories about them on Halloween.


QUESTIONS

1.    What are the most popular activities on Halloween?

2.    What is the origin of Halloween?

3.    What does the word «Halloween» mean?

4.    What is trick-or-treating?

5.    What is jack-o'-lantern?

6.    What methods of fortunetelling do you know?


VOCABULARY

Halloween — Хеллоуїн; переддень Дня усіх святих

to trick-or-treat — випрошувати частування

«trick or treat» — «пригощайте, а то пожартуємо»

Jack-o'-lantern — ліхтар

fortunetelling — ворожіння

to establish — установити

All Saints Day — День усіх святих

mass — меса

eve — переддень

treat — частування

hallowed-out pumpkins — гарбузи, порожні всередині

candle — свіча

Irish — ірландський

heaven — рай

miser — скнара, скупар

hell —: пекло

Judgment Day — Судний день

coin — монета

ring — кільце

thimble — наперсток

wealthy багатий

cardreading — ворожіння на картах

palmistry — хіромантія, ворожіння по руці

to worship — поклонятися


ХЕЛЛОУЇН (2)


Хеллоуїн — це свято, що відзначається 31 жовтня. Особливо воно популярне у дітей, які із задоволенням беруть у ньому участь. Багато хто з них вирізає ліхтарі з гарбузів. Популярними розвагами є ворожіння й історії про відьом і примар.

Хеллоуїн розвинувся зі свята Нового року і свят на честь мертвих. Християнська церква заснувала свято 1 листопада, що називається День усіх святих, щоб люди могли продовжувати відзначати свої свята. Меса, яку служили в День усіх святих, називалася «Олхеллоумес». День перед Днем усіх святих називався передоднем Дня усіх святих або «Олхеллоуїн».

Головна розвага дітей на Хеллоуїн — це випрошування солодощів. Діти перевдягаються в маскарадні костюми і маски, ходять від будинку до будинку і говорять: «Пригощайте, а то пожартуємо». Сусіди дають дітям такі солодощі, як цукерки, фрукти, а також дрібні гроші, щоб діти не зіграли з ними злий жарт.

Ліхтарі на Хеллоуїн — це порожні всередині гарбузи з вирізаним з одного боку обличчям. У більшості ліхтарів усередині знаходиться свіча. В ірландській легенді говориться, що ліхтарі на Хеллоуїн (англійською jаск-о'-lаntеrns) названі так на честь людини на ім'я Джек. Він не міг потрапити до раю, тому що був скнарою, і не міг потрапити в пекло, тому що зло жартував над дияволом. У результаті Джек змушений бродити по землі зі своїм ліхтарем до Судного дня.

Ворожіння — це важлива частина Хеллоуїна. Наприклад, монету, кільце і наперсток запікають у пиріг. Вважалося, що той, хто знайде кільце, незабаром одружиться або вийде заміж. Той, хто знайде монету, розбагатіє. А той, хто знайде наперсток, ніколи не жениться або не вийде заміж. Сьогодні люди використовують ворожіння на картах і по руці.

Колись люди вірили, що на землі повно відьом і що вони зустрічаються 31 жовтня, щоб поклонятися дияволові. Сьогодні люди не вірять у примар і відьом, однак вони люблять розповідати про них історії на Хеллоуїн.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити