Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

THE IRISH AND AMERICA


Such enormous numbers of Irish men and women made their way to the New World for so many different reasons that nobody is quite sure of the actual numbers involved. It is estimated that in the period between 1717 and 1775 something like a quarter of a million Irish people settled in the North American continent and, between 1820 and 1920, something like four-and-a-quarter million people emigrated from Ireland to earn for living in the United States.

Millions, who went on the move, did it because of their families in Ireland. They crossed the Atlantic under fearful conditions and they died by thousands because of cholera on arrival. They were unskilled labourers who usually settled in the cities of the eastern coast, and they were the men who built the railroads of America and, in the main, were the hewers of wood. Also they were the builders of roads and houses, and diggers of gold and silver, they began to build San Francisco and Virginia City. As a result, the Irish labourers of the 1840s sent about a million dollars back to their homeland, and by thel870s, more than ten million dollars was flowing back to Ireland.

The Irish gave America at least ten Presidents, if not a round dozen, and southern Ireland ultimately produced John F. Kennedy and Ronald Reagan.


QUESTIONS

1.    Why did so many Irish immigrate to America?

2.    Why did thousands of Irish die on their way to America?

3.    What kind of work did they find in the United States?

4.    How many American presidents were Irish?


VOCABULARY

enormous — величезний

reason — причина

to estimate — оцінювати

to involve — утягувати

to earn — заробляти

fearful — жахливий

arrival — прибуття

unskilled labourer — некваліфікований робітник

railroad — залізниця

homeland — батьківщина

at least — принаймні

ultimately — за кінцевим рахунком, врешті-решт


ІРЛАНДЦІ Й АМЕРИКА


Настільки велика кількість ірландських чоловіків і жінок виїхали до Нового Світу з безлічі причин, що цілком ніхто не впевнений щодо точного числа людей. Вважається, що в період між 1717 і 1775 рр. близько чверті мільйона ірландців осіли на Північноамериканському континенті, а між 1820 і 1920 рр. близько чотирьох із чвертю мільйонів чоловік емігрувало з Ірландії, щоб заробити на життя в Сполучених Штатах.

Мільйони тих, хто переїхав, зробили це для своїх родин в Ірландії. Вони перетнули Атлантику, знаходячись у жахливих умовах, і після прибуття вмирали тисячами через холеру. Вони були чорноробами, які зазвичай поселялися в містах східного узбережжя. Це були люди, що будували залізниці Америки та в основному були дроворубами. Також вони були будівельниками доріг і будинків, золотошукачами і добувачами срібла, вони почали будувати Сан-Франциско й Віргінію. У результаті ірландські чорнороби 1840-х рр. відіслали приблизно мільйон доларів на батьківщину, а в 1870-х рр. більше ніж десять мільйонів доларів були відіслані в Ірландію.

Ірландці подарували Америці, принаймні, десять президентів, якщо не цілу дюжину, а південна Ірландія, врешті-решт, народила Джона Ф. Кеннеді та Рональда Рейгана.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити