Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

GEORGE WASHINGTON, ТНЕ FATHER OF ТНЕ USA


George Washington is unusual in that he combined in one career many outstanding achievements in business, warfare, and government. He took the leading part in three great historic events that extended over a period of 20 years. After 1775, he was animated by the purpose of creating a new nation dedicated to the rights of man. His success in fulfilling that purpose, places him in the first rank among other historical figures of world history.

After the war, Washington took a leading part in making the Constitution and the campaign for its ratification. Its success was assured by 1797, at the end of the second term of his presidency. In 1799, the country included nearly all its present-day territory between the Atlantic coast and the Mississippi River.

A national army and navy came into being.

George Washington was a brilliant leader. As he inspired his soldiers through two wars, he saw himself serving his country. Not leading it. When he accepted two terms as president, he saw himself serving God and his country in peacetime. He turned down a third term as president, wishing only one thing, to retire to his family home, Mount Vernon.

Americans celebrated George Washington's Birthday while he was still alive. They were grateful for a strong leader who had proven that democracy was a feasible way to govern the growing country.


QUESTIONS

1.    What is George Washington's career unusual in?

2.    When did Washington take a leading part in making the Constitution?

3.    Did George Washington lead or serve his country?

4.    Did he accept the third term of presidency?

5.    What were the main events that happened during the two terms of presidency of George Washington?


VOCABULARY


to combine — сполучити, поєднати

outstanding — видатний

achievement — досягнення

warfare — війна, воєнні дії

government — уряд

to animate, to inspire — надихати

to dedicate — присвячувати


to fulfill — виконувати, здійснювати

to take a leading part — зіграти провідну роль

to assure — гарантувати, забезпечувати

navy — флот

brilliant — блискучий

feasible — здійсненний

to prove — довести


ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН, БАТЬКО СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ


Джордж Вашингтон незвичайний тим, що його кар'єра поєднувала в собі багато видатних досягнень: у бізнесі, у військовій галузі й в уряді. Він займав провідні позиції під час трьох великих історичних подій, що трапилися протягом більше ніж 20 років. Після 1775 р. він присвятив себе створенню нової нації, яка захищає права людини. Те, що йому вдалося досягти мети, ставить його в перший ряд з іншими історичними постатями світового масштабу.

Після війни Вашингтон зіграв провідну роль у створенні конституції і керував кампанією з її ратифікації. Успіх був досягнутий до 1797 р., наприкінці другого терміну його президентства. У 1799 р. країна включала майже всю її нинішню територію між Атлантичним узбережжям і рікою Міссісіпі.

З'явилися національна армія та флот.

Джордж Вашингтон був блискучим керівником. Надихаючи своїх солдатів під час двох воєн, він бачив себе слугою своєї країни, але не її керівником. Після закінчення двох президентських термінів він бачив себе слугою Бога і своєї країни в мирний час. Він відмовився від третього президентського терміну, прагнучи тільки одного — повернутися у свій родовий будинок, Маунт Вернон.

Американці святкували день народження Джорджа Вашингтона ще за його життя. Вони були вдячні сильному лідерові, який довів, що керувати зростаючою країною можна й демократично.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити