Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

GEORGE WASHINGTON (1)


George Washington (1732-1799) won a lasting place in American History as the «Father of our Country». For nearly twenty years he guided his country much as a father cares for a growing child.

Washington lived an exciting life in exciting times. As a boy, he explored the wilderness. When he grew older, he helped the British fight the French and Indians. Many times he was nearly killed. As a general he suffered hardships with his troops in the cold winters.

He lost many battles, but led the American Army to final victory. After he became President, he successfully solved many problems facing his country.

Washington belonged to an old colonial family that believed in hard work, in public service and in worshipping God, George Washington was born in Westmoreland county, Virginia, on a farm, on February 22, 1732. His first American ancestor came to Virginia from England in 1657. Farming, land buying, trading, milling, and the iron industry were the means by which the family rose in the world. George's father, Augustine, had four children by his first wife and six by his second wife, Mary Ball, George's mother.

Of George's early life little is known. His formal education was slight: no more than 7 or 8 years of school. Men, plantation life and the haunts of river, field and forest were his principal teachers. His favourite subject was arithmetic. He studied enough history and geography to know something of the outside world. But he never learned very much about literature, foreign languages and history.

At the age of 14 he began to work as a surveyor, making many trips into the wilderness areas of Virginia and Pennsylvania. His first military experience came in the French and Indian War (1754-1763), when he was sent on two missions deep into the Ohio county.

In 1759 Washington retired and married Martha Dandridge, a rich widow. He became a loving stepfather to Martha's two children. He was a progressive farmer of that time.

In 1760's the American colonists grew angrier and angrier at the taxes placed on them by Great Britain. In September 1771 the Continental Congress met, where Washington had his first chance to meet and talk with leaders of other colonies. The members were impressed with his judgement and military knowledge. He was sent to attend the Second Continental Congress (1775) where he was elected a commander-in-chief of the Continental Army. He proved himself a capable commander of the War of Independence.

In 1787 Washington was chosen president of the Continental Convention and later elected first president of the republic (1789), followed by reelection (1792).

George Washington died after an illness of two days on December 14, 1799.

No other American has been honoured more than Washington. The nation's capital, Washington D. C., was named after him. There the giant Washington Monument stands. The state of Washington is the only state named after President. Many cities, parks, streets, bridges, lakes, and schools bear his name. Washington's portrait appears on postage stamps, on the $1 bill, and on the quarter.


QUESTIONS

1.    How long did G. Washington guide his country?

2.    What family did Washington belong to?

3.    When did his first American ancestor come to Virginia?

4.    How many children did George's father have?

5.    What did G. Washington study?

6.    When did he begin to work?

7.    When did G. Washington retire?

8.    Where did G. Washington have his first chance to meet and talk with leaders of other colonies?

9.    When was G. Washington chosen president of the Continental Convention?

10.  When did he die?


VOCABULARY

lasting — міцний

to guide — вести

to explore — вивчати

to kill — убивати

hardships — труднощі

to solve — вирішити

ancestor — предок

to retire — піти у відставку

to be elected — бути обраним


ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН (1)


Джордж Вашингтон (1732-1799 рр.) посів гідне місце в історії Америки як «батько своєї країни». Він керував країною близько двадцяти років як батько, що піклується про зростаючу дитину.

Вашингтон прожив бурхливе життя в бурхливий час. Хлопчиком він досліджував дикі місця. Коли підріс, допомагав британцям воювати з французами й індіанцями. Його ледве не вбили кілька разів. Будучи генералом, він переносив труднощі холодних зим разом із солдатами.

Він багато разів програвав бої, але привів американську армію до остаточної перемоги. Після того як Вашингтон став президентом, він успішно розв'язав багато проблем, з якими зіштовхнулася його країна.

Вашингтон належав до старої колоніальної родини, яка не боялася важкої роботи, служила суспільству і вірила в Бога. Джордж Вашингтон народився в окрузі Вестмореленд, штат Вірджинія, на фермі 22 лютого 1732 р. Його перший предок-американець приїхав у Вірджинію з Англії в 1657 р. Родина стала на ноги завдяки фермерству, скуповуванню земель, торгівлі, мірошницькій справі та залізо-видобувній промисловості. У батька Джорджа, якого звали Августин, було четверо дітей від першої дружини і шестеро дітей від другої дружини, Мері Бел, матері Джорджа.

Про дитинство Джорджа відомо мало. Його офіційна освіта була неповною, не більше 7-8 років навчання в школі. Головними його вчителями були люди, життя на плантаціях, часті прогулянки до ріки, у поле, до лісу. Його улюбленим предметом була математика. Він вивчив історію та географію і досить добре розбирався в навколишньому світі природи. Але він погано знав літературу, іноземні мови й історію.

У 14 років він почав працювати землеміром і багато їздив по диких місцях Вірджинії та Пенсільванії. Він набув першого військового досвіду у війні між французами й індіанцями (1754-1763 рр.), коли його надіслали з двома місіями в округ Огайо.

У 1759 р. Вашингтон пішов у відставку і одружився з багатою вдовою Мартою Дендрідж. Він став люблячим вітчимом двох дітей Марти. Він був прогресивним фермером на той час.

У 60-ті рр. зростало невдоволення американських колоністів податками, якими їх обкладала Великобританія. У вересні 1771р. відбувся Континентальний конгрес, де у Вашингтона була перша можливість зустрітися і поговорити з лідерами інших колоній. Члени конгресу були вражені його судженнями і військовими знаннями. Його надіслали на другий Континентальний конгрес (1775 р.), де він був обраний головнокомандувачем Континентальної армії. Він довів, що здатний бути командувачем у війні за незалежність.

У 1787 р. Вашингтон був обраний президентом Континентальної конвенції і пізніше — першим президентом республіки (1789 р.). Потім відбулося переобрання в 1792 р.

Дж. Вашингтон умер після дводенної хвороби 14 грудня 1799 р.

Жодного американця не поважали більше, ніж Вашингтона. Столиця держави названа його ім'ям. Там знаходиться величезний пам'ятник Вашингтонові. Штат Вашингтон — єдиний штат, названий ім'ям президента. Його ім'я носять багато міст, парки, вулиці, мости, озера, школи. Портрет Вашингтона зображений на поштових марках, однодоларовій купюрі і на монеті в 25 центів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити