Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

GEORGE WASHINGTON (2)


George Washington is the first President of the USA. He was born in Westmoreland County, on a farm, later known as Wakefield, on February 11, 1731, according to the Old Style or February 22, 1731 (the New Style). His first American ancestor, John Washington, came to Virginia from England in 1657. These immigrant's descendants remained in the colony and gained a respected place in society. Farming, land buying, trading and the iron industry were means by which the family rose in the world. George's father, Augustine, had four children by his first wife and six by his second wife, Mary Ball, George's mother.

Shortly after his twenty-second birthday, Washington served in the army of King George III of England and was put in command of soldiers. The French started settling on British territory and turning local Indians against the British colonists. Later, in the war against the French and Indians, Washington commanded large troops of soldiers and showed courage that inspired his soldiers.

After a colonial rebellion against taxes, passed in Boston in 1773, colonies began insisted on their freedom and it helped to spark the American Revolution. Washington led and encouraged his inexperienced armies against wellarmed and trained British forces. The Revolution lasted for eight years until the colonies won their independence.

After the war, Washington took a leading part in the making of the Constitution and the campaign for its ratification. Its success was assured by 1797, at the end of the second term of his presidency. In 1799, the country included nearly all its present-day territory between the Atlantic coast and the Mississippi River. By the end of 1795, Washington's creative work had been done.

When Washington retired from public life in 1797, his homeland was vastly different from what it had been when he entered public service in 1749. To each of the principal changes he had made an outstanding contribution. Largely because of his leadership, the Thirteen Colonies had become the United States, a sovereign, independent nation, nation that in the end of 20th and beginning of 21st century would become the most powerful state in the world.


QUESTIONS

1.    Where was George Washington born?

2.    Where did Washington's ancestor come from?

3.    What kind of soldier was Washington?

4.    Why did the future president lead inexperienced armies against trained British forces?

5.    What was Washington's main merit after the war?


VOCABULARY

county — амер. округ

according to — згідно з, відповідно до

ancestor — предок

descendant — нащадок

to remain — залишатися

to gain — досягати, домагатися

to serve — служити

troops — війська

to inspire — надихати

rebellion — повстання, заколот

taxes — податки

to insist — наполягати

to spark — спалахувати

to encourage — підбадьорювати, підтримувати

inexperienced — недосвідчений

to assure — гарантувати

creative — творчий

homeland — батьківщина

outstanding — видатний

contribution — внесок

sovereign — суверенний, незалежний


ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН (2)


Джордж Вашингтон — перший президент Сполучених Штатів Америки.

Він народився 11 лютого 1731 р. за старим стилем, або 22 лютого 1731 р. за новим стилем, в окрузі Вестмореленд на фермі, пізніше відомій як Вейкфілд. Його перший американський предок, Джон Вашингтон, прибув у штат Вірджинія з Англії в 1657 р. Ці нащадки емігрантів залишилися в колонії і посіли поважне становище в суспільстві. Фермерство, купівля земель, торгівля та залізорудна промисловість були тими засобами, завдяки яким родина процвітала. У батька Джорджа, Августина, було чотири дитини від його першої дружини і шестеро від другої дружини Мері Болл, матері Джорджа.

Незабаром після того як йому виповнилося 22 роки, Вашингтон служив в армії короля Англії Георга III, де його призначили командувати солдатами. Французи почали селитися на британській території і настроювали місцевих індіанців проти британських колоній. Пізніше, під час війни проти французів та індіанців, Вашингтон командував великою групою солдатів, виявляючи хоробрість і надихаючи їх.


Після колоніального повстання проти податків, що відбулося у місті Бостон у 1773 p., колонії почали наполягати на своїй свободі, що дозволило спалахнути Американській революції. Вашингтон очолив і надихнув своїх недосвідчених солдатів на боротьбу проти добре озброєних і досвідчених британських сил. Революція тривала протягом восьми років, поки колонії не одержали незалежності.

Після війни Вашингтон відіграв провідну роль у створенні конституції, керував кампанією з її ратифікації. Успіх був досягнутий до 1797 p., наприкінці другого терміну його президентства. У 1799 р. країна включала майже всю нинішню територію між Атлантичним узбережжям і рікою Міссісіпі.

До кінця 1795 р. його творча діяльність була завершена.

Коли Вашингтон відійшов від громадського життя в 1797 р., його батьківщина зовсім відрізнялася від тієї, котра була до того часу, як він зайняв державну посаду в 1749 р. У будь-яку істотну подію він зробив видатний внесок. Власне, саме завдяки його правлінню тринадцять колоній стали Сполученими Штатами, суверенною, незалежною нацією, нацією, що наприкінці XX — початку XXI сторіччя стане наймогутнішою державою у світі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити