Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

BILL GATES


William Henry Gates, also known as «Bill», has established himself as the richest man in the world. He is the youngest self made billionaire, and perhaps the best businessman in the world. Bill Gates is important because he did not only change the computer technology in America, but also created the biggest, strongest, richest and the most powerful company in the world.

Bill was born on October 28, 1955, his parents, Mary and Bill, had one other daughter Kristi. Gates began his career in PC software, programming computers at age 13.

As to his education, he attended a well-known private school in Seattle, Washington called Lakeside. At Lakeside, he met his future business partner Paul Allen. Bill Gates entered Harvard in 1973. He created the programming language BASIC. Gates attended Harvard University and after a few years Gates and his business collaborator, Paul Allen, dropped out of Harvard to begin the Microsoft Corporation in 1975.

Throughout his life, Gates had many experiences with business. Allen and Gates started a small company called Traf-O-Data. They sold a small computer outfitted with their program that could count traffic for the city. Gates also worked at a programming company called 'TRW'. After all his minor jobs, Gates and Allen founded Microsoft in 1975, the largest computer based company in the world. Gates is the Chief Executive officer and Paul Allen is VP. They are both very wealthy due to this business.

Gates believes that if you are intelligent and know how to apply your intelligence you can accomplish anything. Bill works very hard to carry out his vision. His belief in high intelligence and hard work is what put him where he is today, as well as being in the right place at the right time. He doesn't believe in luck or any sort of god, just hard work and competitiveness.

«Trey» as he is called at home is a remarkable man who has been able to go into the world spotlight as a genius at what he does. His welfare until today is worth about 92,000,000,000 dollars.


QUESTIONS

1.    Why is Bill Gates important?

2.    How did Gates begin his career?

3.    Where did Bill Gates study?

4.    When was the Microsoft Corporation begun?

5.    What are Gates' beliefs?

6.    How much is Gates' welfare worth?


VOCABULARY

software — програмне забезпечення

to create — створювати

collaborator — співробітник

to found — заснувати

due to — завдяки чому-небудь

to apply — застосовувати, додавати

to accomplish — досягати

to carry out — виконувати, здійснювати

belief — переконання

competitiveness — конкурентоздатність

remarkable — чудовий

spotlight — центр уваги

welfare — добробут

to be worth — коштувати


БІЛЛ ГЕЙТС


Вільям Генрі Гейтс, відомий також як Вілл, зробив себе найбагатшою людиною у світі. Він наймолодший мільйонер, який заробив гроші сам і, можливо, найкращий бізнесмен у світі. Вілл Гейтс відомий не тільки тим, що зробив переворот у світі комп'ютерів у Сполучених Штатах, але й тим, що створив найбільшу, наймогутнішу, найбагатшу і найвпливовішу компанію у світі.

Білл народився 28 жовтня 1955 р. У його батьків Мері і Вілла є ще й дочка Крісті. Гейтс почав свою кар'єру в сфері програмного забезпечення для персональних комп'ютерів у віці 13 років.

Що стосується освіти, то він відвідував широко відому приватну школу в Сіетлі, штат Вашингтон, яка називалася Лейксайд. У Лейксайді він зустрів свого майбутнього партнера з бізнесу Пола Алена. Білл Гейтс вступив до Гарварду в 1973 р. Він створив мову програмування Бейсик. Гейтс відвідував Гарвардський університет і через кілька років разом з Аленом пішов з Гарварда, щоб у 1975 р. створити корпорацію «Майкрософт».

За своє життя Гейтс набув великого досвіду. Ален і Гейтс організували компанію, яка називалася «Треф-О-Дейта». Вони продали маленький комп'ютер, забезпечений написаною ними програмою для підрахунку кількості міського транспорту. Гейтс також працював у компанії ПЗ, що називалася TRW. Після всього цього Гейтс і Аллен заснували в 1975 р. «Майкрософт», найбільшу комп'ютерну компанію у світі. Гейтс — головний керівник, Пол Ален — віце-президент. Вони обоє дуже багаті завдяки своєму бізнесу.

Гейтс вірить, що якщо ти інтелектуально розвинутий і знаєш, як застосовувати свій розум, ти можеш досягти всього, чого захочеш. Білл дуже багато працює, щоб довести свою точку зору. Його віра в сильний інтелект і важку працю — це те, що зробило з нього того, ким він зараз є, нарівні з тим, що він виявився в потрібному місці в потрібний час. Він не вірить в удачу і ні в якого бога, тільки у важку працю і конкурентоздатність.

Трей, як його називають удома, чудова людина, яка змогла потрапити в центр уваги всього світу, він вважається генієм того, що робить. Він на даний момент має багатство у 92 мільярди доларів.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити