Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

ELVIS PRESLEY


Elvis Presley was born in 1935, in East Tupelo, Mississippi. His family was poor. They moved to Memphis, Tennessee in search of better opportunities.

What influenced Elvis and his music? First there was his mother Gladys. For his eleventh birthday, Elvis wanted a rifle. Gladys convinced him to get a guitar. Then there were the revivals, or religious meetings, he went to. These revivals were highly emotional, with singing as well as preaching and prayer. Elvis was influenced by the gospel music sung and by the way the preachers stirred up the crowds emotions. Finally there was Memphis. Memphis was a centre for blues and had a radio station that played gospel, blues and rhythm-and-blues. Elvis often listened to this station.

Elvis became a truck driver. One day in 1954, he stopped in at the Memphis Recording Studio and just for fun, recorded a song. Sam Phillips, the studio head, heard the song and immediately recognized Elvis's potential. He called Elvis back for a real recording session.

The session was nearly a disaster. Elvis sang a sentimental country ballad. Phillips was not at all impressed. Then, during the break, he heard Elvis and the band fooling around with a blues song called «That's all right, Mama». Before long, Elvis's first record was made.

Elvis was an instant hit on the radio and soon he went on tour. Again, success came more from spontaneity than from deliberate plans.

Teenagers loved Elvis and rock and roll. The music critics of the time however were unimpressed. Elvis and rock and roll were blamed for the nation's problems. The music was called «atheistic», «criminal» and «a threat to democracy». Yet his popularity only grew.

Elvis's career was interrupted in the late 1950's, when he went into the army. In 1968 he returned to live performances. But to many people, these performances were like a bad imitation of his former self. Elvis also had problems in his personal life (his wife divorced him), as well as problems with his weight and with drugs.

Elvis died in 1977, at age 42. The Beatles replaced Elvis in the early 1960s as the most important figures in rock.

Elvis's mistique lives on. Each year thousands of fans visit Graceland, his mansion in Memphis. Elvis look-alike contests are still popular.


QUESTIONS

1.    When was Elvis Presley born?

2.    What influenced Elvis and his music?

3.    When did he record his first song?

4.    Did everybody like Elvis's music?

5.    What interrupted Elvis's career?

6.    Is Elvis's music popular nowadays?


VOCABULARY

to influence — впливати

to convince — переконувати

revival — відродження

immediately — відразу ж

deliberate — обміркований

to blame — обвинувачувати


ЕЛВІС ПРЕСЛІ


Елвіс Преслі народився в 1935 р. у Східному Тупело, Міссісіпі. Його родина була бідною. Вони переїхали в Мемфіс, Теннессі, у пошуках кращих можливостей.

Що вплинуло на Елвіса і його музику? По-перше, його мама Гледіс. На своє одинадцятиріччя Елвіс хотів рушницю, але мама вмовила купити гітару. Далі Елвіс відвідував релігійні збори. Вони були дуже емоційними, люди співали пісні і молилися. Церковна музика дуже вплинула на Елвіса, йому було цікаво, як священики могли керувати емоціями юрби. Зрештою, чималу роль відіграв Мемфіс. Це був центр блюзової музики, там була радіостанція, що транслювала церковну музику, блюзи, ритм-енд-блюзи. Елвіс часто слухав це радіо.

Пізніше Елвіс став водієм вантажівки. Одного разу в 1954 р. він зупинився біля студії звукозапису в Мемфісі і просто заради забави записав одну пісню. Сем Філліпс, директор студії, почув його і відразу ж відчув потенціал Елвіса. Він підкликав його й запропонував записатися серйозно.

Ця спроба була жахливою. Елвіс проспівав сентиментальну баладу в стилі кантрі, що не надихнуло Філліпса. Але під час перерви він почув, як Елвіс із групою дуріли, виконуючи блюзову пісню «Усе в порядку, мамо». Незабаром був зроблений перший запис Елвіса.

Елвіс миттєво став популярним на радіо, і незабаром він поїхав у турне. Успіх був викликаний скоріше спонтанністю, ніж добре обміркованим планом.

Підліткам подобався Елвіс і рок-н-рол, але музичні критики були не в захваті. Елвіс і рок-н-рол були обвинувачені у всіх національних проблемах. Його музику називали «атеїстичною», «кримінальною» і навіть «загрозою для демократії». Але його популярність зростала.

Кар'єра Елвіса була перервана в 1950-х pp., коли він пішов у армію. У 1968 р. він повернувся до живих концертів. Але для багатьох це вже було не те, це було жалюгідною подобою того, що Елвіс робив раніше. Проблеми в особистому житті (дружина розлучилася з ним), проблеми з вагою і наркотиками зробили свою справу.

Елвіс помер у 1977 р. у віці 42 років. У 1960-х pp. Елвіса замінили «Бітлз» як найважливіші фігури рок-музики.

Загадка Елвіса продовжує жити. Щороку сотні фанатів приїжджають у Грейсленд, до будинку Елвіса в Мемфісі. А змагання двійників Елвіса все ще популярні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити