Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

RELIGION IN THE USA


A basic American principle is separation of church (religion) and state (government). The US Constitution says that people have the right to worship as they choose and that no religion can be made the official religion. In keeping with this principle, government money cannot be used to support church activities and prayers may not be said in public schools. (The US Congress however, opens each year with a prayer.)

About 94 per cent of Americans are Christians. Among Christians, there are more Protestants than Catholics. However, there are many different Protestant denominations, or groups. For example, Protestants include, among others, Baptists, Methodists, and Lutherans, and each of these groups is divided into smaller groups. So Catholics, although outnumbered by Protestants, are the single largest religious group.

Jews are the largest non-Christian group with about 4 per cent of the population. About 2 per cent of the population is Moslem, and smaller numbers are Buddhists and Hindus. Native Americans often preserve their tribal religions.

Frankly speaking, there are some differences among the religions. In part these differences are related to where different immigrant group settled. For example, the Lutheran religion was strong among Germans and Scandinavians. Many Germans and Scandinavians settled in the Midwest. So today there are many Lutheran churches in the Midwest.

The Baptist religion really developed in the South. Today there are still many Baptists in the Southern states. The state of Utah in the West was settled by Mormons. The majority of people in Utah today are Mormons.

Section of the South and of the Midwest  are sometimes called the «Bible Belt». In these areas there are many Protestant fundamentalists, who believe that the Bible is literally true and that its message should be at the centre of a person's life.


QUESTIONS

1.    What is the basic American principle?

2.    Does government support church activities?

3.    What are the main religions in the USA?

4.    How many religious groups are there in the USA?

5.    How do religions differ? In what way?


VOCABULARY

to worship — сповідувати

to support — підтримувати

prayers — молитви

denomination — віросповідання

to outnumber — перевершувати чисельно

to preserve — підтримувати, зберігати

tribal — племінний

to relate — відноситися


РЕЛІГІЯ В США


Основний американський принцип — це відділення церкви (релігії) від держави (уряду). У Конституції США говориться про те, що люди мають право сповідувати будь-яку релігію, але жодна релігія не може бути офіційною. Відповідно до цього правила уряд не може виділяти гроші на діяльність церкви і не дозволяє читати молитви в загальноосвітніх школах. (Але конгрес США щороку відкривається молитвою.)

94 % американців — християни. Серед них більше протестантів, ніж католиків. Існує багато різних протестантських віросповідань або груп. Наприклад, баптисти, методисти і лютерани, і кожна з цих груп розділяється на підгрупи. Отже, хоча католиків менше, ніж протестантів, — це єдина найбільша релігійна група.

4 % населення — євреї, це найбільша нехристиянська група. 2 % — мусульмани, буддистів і індусів набагато менше. Корінні американці часто зберігають свою племінну релігію.

Відверто кажучи, існують деякі розбіжності серед релігій. Частково все залежить від того, де група іммігрантів розташовувалася. Наприклад, лютеранство було розвинуте серед німців і скандинавів. Багато німців і скандинавів розселялися на центральному заході. Тому тут сьогодні багато лютеранських церков.

Релігія баптистів розвивалася на півдні. Сьогодні все ще багато баптистів у південних штатах. Штат Юта на заході був заселений мормонами. І сьогодні більшість людей у Юті — мормони.

Район півдня і центрального заходу іноді називають «Біблійним поясом». У цих місцях багато засновників протестантства, які буквально сприймають усе, що сказано в Біблії, і роблять це головним у житті.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити