Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

THE GREAT AMERICAN GAME


In the early days of the history of baseball there were several variations of the game known as Rounders, but the game had no set of «official» rules. People played the game by their own set of rules which were decided by local customs or decisions.

This led to variations in the number of players on a side, how many bases were used; the formation and distance of the bases and other rules would vary from place to place. This game eventually led to a game known as Town Ball and then to the game we know as baseball.

The game was more likely invented by a man named Alexander Cartwright.

In 1845, he was looking for some recreation with friends. They began to play a version of Rounders, but Cartwright added some new rules to the game.

25 year old Cartwright began to give the game some order. He made the decision that the bases should be set at 90 feet apart. He decided that there should be 9 players in each team and devised the positioning that is still used today. He decided that each team would get three outs and then switch sides.

Baseball history shows that the game that Cartwright came up with was referred to as the New York game or the Knickerbocker's game.

The first organized baseball game between two rival clubs took place on June 19, 1846 in New Jersey. The game took place between the Knickerbocker club from New York City that was under the direction of Alexander Cartwright and the New York Nine.

The popularity of the game continued to rise in New York City where clubs began to sprout up at a very rapid rate. These social clubs included the Gotham Club of New York in 1850, the Eagle Club in 1854 and the Empire Club in 1854.

In 1869, baseball history shows that the first professional team was fielded in Cincinnati, Ohio. The Red Stockings were the first team that was all salaried. Teams had been made up of only amateurs, but this team travelled the country playing other teams.

Some changes had taken place in the game. The players also wore stylized uniforms and most of them now wore gloves.

A major step came in 1903 when the American League joined the National League. These leagues were considered to be «separate, but equal» leagues.

The history of baseball from 1903 till 1920 is commonly referred to as the «Dead Ball Era». In the period from 1935 till 1945, baseball went through a very difficult period.

The'face of baseball has changed significantly from the early part of the twentieth century. The face of the history of baseball literally changed at the end of 1945. This was a significant achievement for equality in baseball when black players began to play in baseball in the League.

The period from 1946 till 2003 is marked by an increasing awareness that the game of baseball is also a business.


QUESTIONS

1.    What was the first name of the game that now we know as baseball?

2.    Who was the inventor of the game?

3.    When did the first organized baseball game between two rival clubs take place?

4.    When did the first professional team play?

5.    Where was the first game played with the participation of the professional team?

6.    When did the American League join the National League?

7.    What period from the history of baseball is known as the «Dead Ball Era»?

8.    When did a significant achievement for equality in baseball take place?


VOCABULARY

Rounders — англійська гилка

set — комплект, набір; звід

own — свій, власний; рідний

to decide — вирішувати, приймати рішення, робити вибір

base — база (у грі)

formation — утворення, створення; формування

rule — закон; правило, норма

to vary — змінювати(ся); урізноманітнювати; варіювати

eventually — у кінцевому рахунку, у підсумку, зрештою; згодом

to lead (led) — очолювати; вести, супроводжувати, бути провідником

to invent — винаходити, створювати, вигадувати

recreation — відпочинок, розвага; хобі, приємне проводження часу

to devise — розробляти, продумувати (плани, ідеї); вигадувати, винаходити

out — аут

to switch sides — помінятися сторонами

to come up — тут: придумати

to refer — мати відношення, відноситися; стосуватися

rival — суперник; супротивник

to rise — збільшуватися, рости

to sprout up — рости, розростатися

to field — випускати на поле; вийти в поле

Cincinnati — м. Цинциннаті

amateur — любитель, непрофесіонал; спортсмен-любитель

stylized — стилізований

gloves — рукавички

equal — рівноправний, рівний

literally — буквально, дослівно; точно; без перебільшень; відповідно до фактів

significant — значний, важливий, істотний; знаменний

achievement — досягнення, успіх (у чомусь)

to increase — зростати, збільшувати(ся); рости; підсилювати(ся)

awareness — усвідомлення


ВЕЛИКА АМЕРИКАНСЬКА ГРА


На самому початку історії бейсболу було кілька різновидів гри, відомих як англійська гилка, але гра не мала ніякого зведення «офіційних» правил. Люди грали за власним набором правил, що обумовлювалися місцевими традиціями або спільними рішеннями.

Це вело до збільшення числа гравців у команді, числа використовуваних баз, організації та відстані до баз, час від часу змінювалися й інші правила гри. Ця гра в кінцевому рахунку привела до гри, відомої як «Таун бол» («міський м'яч»), а потім і до гри, яку ми знаємо як бейсбол.

Гра була, ймовірніше за все, винайдена людиною на ім'я Олександр Картрайт.

У 1845 р. він шукав, де б відпочити зі своїми друзями. Вони почали грати в різновид англійської гилки, але Картрайт додав до гри деякі нові правила.

25-літній Картрайт почав приводити гру до порядку і точності. Він вирішив, що бази повинні бути встановлені окремо на відстані в 90 футів одна від одної. Також він вирішив, що в кожній команді повинно бути 9 гравців, і розташував їх на полі, і це використовується до сьогоднішнього дня. Він визначив, що кожна команда повинна взяти три аути і потім помінятися сторонами.

Історія бейсболу доводить, що гра, яку створив Картрайт, згадується як нью-йоркська гра, або гра Нікербокера.

Перша організована гра в бейсбол між двома конкуруючими клубами пройшла 19 червня 1846 р. в штаті Нью-Джерсі. Гра проходила між клубами «Нікербокер» з Нью-Йорка, яким керував Олександр Картрайт, і командою «Нью-Йорк дев'ять».

Популярність гри продовжувала рости в Нью-Йорку, де дуже швидко почали з'являтися клуби. Ці соціальні клуби включили Готхемський клуб Нью-Йорка в 1850 p., клуб «Орлі» — у 1854 р. і клуб «Імперія» — у 1854 р.

У 1869 р. історія бейсболу свідчить, що перша професійна команда вийшла на поле в Цинциннаті, штат Огайо. «Ред Стокінгс» («Червоні панчохи») були першою командою, яка заробляла гроші грою в бейсбол. Команди складалися тільки з любителів, але ця команда їздила країною, граючи з іншими командами.

У грі сталися деякі зміни. Гравці також носили стилізовану уніформу, і більшість з них тепер надягали рукавички.

Головний крок був зроблений у 1903 р., коли Американська ліга приєдналася до Національної ліги. Ці ліги вважалися «окремими, але рівноправними».

Історія бейсболу з 1903 р. до 1920 р. зазвичай згадується як «ера мертвого м'яча». У період з 1935 р. до 1945 р. бейсбол пройшов дуже важкий період.

З початку Двадцятого сторіччя бейсбол дуже сильно змінився. У буквальному розумінні історія бейсболу змінилася наприкінці 1945 р. Це було істотне досягнення рівності в бейсболі, коли чорношкірі гравці почали грати в бейсбольній лізі.

Період з 1946 р. до 2003 р. характеризується розумінням того, що гра у бейсбол — це також і бізнес.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити