Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

SEAS AND RIVERS OF UKRAINE


It is not enough to say that Ukraine is a picturesque country with many rivers and seas. Rivers are the principle part of Ukraine's water resources. Most of them are longer than 100 km. The Dnieper, the Dniester, the Danube, the Southern Buh, the Seversky Donets and the Tysa are the largest rivers. In general Ukraine's rivers belong to the basins of the Black and Azov Seas. Only the Western Buh and some other rivers flow into the Baltic Sea.

Ukraine's rivers are mostly flat, with winding channels. They flow slowly in wide valleys. Rivers flowing off the Carpathian and Crimean Mountains are narrow, shallow and fast. But in some of the southern regions there are almost no rivers.

Ukrainian rivers, lakes, ponds have an important role in water supply and are used as sources of energy. Navigable rivers are important for transport.

The Dnieper River flows into the Black Sea and it is 2285 km long. It is the third largest river in Europe after the Volga and the Danube.

The Dniester is another large river, it flows along the borders of Ukraine and Moldova into the Black Sea.

The Danube is an important water route linking the country with many European countries.

There are over 3 000 lakes all over Ukraine. We may find them mostly in Polissia, the Black Sea lowlands and the Crimea.

Ukrainian seas are also important. The southern coast of Ukraine is washed by the Black Sea and the Sea of Azov. The Black Sea has a surface area of 422 000 sq. km. Its depth is 2210 m. It has only a few islands in it. It is curious but in the northwest the sea is only 30—60 m deep. It’s important ports are Odessa, Kherson, Mykolaiv and Sevastopil.

The Sea of Azov is not so picturesque as the Black Sea. Nevertheless, it’s wonderful sandy beaches on the northern coast attract visitors and it is very rich in fish life. In winter the Sea of Azov freezes over. It is a small sea, and is the world's most shallow sea, its average depth is 5—7 m.

So, we can't note that Ukraine has insufficient water supplies. The scarcest water resources are in southeastern Ukraine, in the area where industry is centreed. There are no local sources of water supply in such large cities as Kharkov, Lvov and Kryvyi Rih. That is why channels have been dug from reservoires of the Dnieper to provide water to the arid regions of the country.


QUESTIONS


1.    Are there many rivers in Ukraine?

2.    What is their role?

3.    What is the third longest river in Europe?

4.    What are the seas of Ukraine?

5.    What are the important Ukrainian seaports?

6.    Where are the scarcest water resources situated?


VOCABULARY


flat — плаский

valleys — долини

shallow — дрібний

source — джерело

navigable — судноплавний

scarce — убогий, недостатній


МОРЯ І РІКИ УКРАЇНИ


Недостатньо просто сказати, що Україна — мальовнича країна з багатьма ріками і морями. Річки — основна частина водних ресурсів України. Багато які з них довші за 100 км. Дніпро, Дністер, Дунай, Південний Буг, Сіверський Донець і Тиса є найбільшими ріками. В основному річки України належать басейнам Чорного й Азовського морів. Тільки Західний Буг і деякі інші ріки впадають у Балтійське море.

Українські річки переважно рівнинні, зі звивистими річищами. Вони протікають повільно широкими долинами. Ріки, що стікають з Карпатських і Кримських гір, — вузькі, мілкі й швидкі. Але в деяких південних районах зовсім немає рік.

Ріки, озера і ставки відіграють важливу роль у постачанні води й використовуються як джерело енергії. Судноплавні ріки важливі для транспорту.

Дніпро впадає в Чорне море і має довжину 2285 км. Це третя за величиною ріка в Європі після Волги і Дунаю.

Дністер — це ще одна велика ріка, вона протікає вздовж кордонів України й Молдови і впадає в Чорне море.

Дунай — це важливий водний маршрут, що з'єднує країну з багатьма європейськими країнами.

По всій території України нараховується більш як 3000 озер. їх можна знайти у Поліссі й низинах Чорного моря І Криму.

Українські моря теж важливі. Південний берег України омивається Чорним морем й Азовським морем. Площа Чорного моря 422 000 кв. км. Глибина досягає 2210 м. У Чорному морі є кілька островів. Дивно, але на північному заході глибина моря може сягати тільки 30—60 метрів. Одеса, Херсон, Миколаїв і Севастополь — важливі морські порти.

Азовське море не таке мальовниче, як Чорне. Проте чудові піщані пляжі північного узбережжя приваблюють відвідувачів, і це море багате на рибу. Узимку Азовське море повністю замерзає. Це маленьке і наймілкіше море у світі, його середня глибина 5—7 м.

Отже, не можна сказати, що водна підтримка України недостатня. Маленькі водні ресурси знаходяться на південному сході, в області, де концентрується промисловість. Немає місцевих водних джерел у таких містах, як Харків, Львів і Кривий Ріг. Тому були прориті канали від водоймищ Дніпра, щоб забезпечити водою посушливі райони країни.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити