Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

THE CLIMATE OF UKRAINE


The climate of Ukraine is determined by its geographical location. Ukraine's territory lies in the temperate belt and its climate is temperately continental, only the southern coast of Crimea is subtropical. The climate of Ukraine is characterized by considerable variations due to the great range from south to north and from west to east, stretching from the areas under the influence of the north-western Atlantic to the interior of the continent. This means that the air temperature decreases not only from south to north but also from west to east. The characteristic feature of the climate is shown in higher summer and lower winter temperatures and in less rainfalls.

The Ukrainian climate has considerable fluctuation in weather conditions from year to year. Alongside very wet years there can be droughts, whose effect increases to the south and east.

The Black and the Azov seas have small influence on the climate and it is felt only in coastal areas. The warmest region is in the neighbourhood of the Black Sea, the coldest — in the north-east and in the mountains. Only the southern coast of the Crimea is subtropical. Mountains there obstruct the movement of cold Arctic air to the coast and create conditions for one of the best resort areas in Ukraine.

The average yearly temperature in Ukraine varies between +5...+7 °C in the north and +11 ...+13 °C in the south. January is the coldest month and July is the warmest month.

In general Ukraine can be divided into four different climatic regions: cool snow forest climate, steppe climate, Mediterranean climate and mountain tundra climate.


QUESTIONS

1.    What determines the climate of Ukraine?

2.    What is the characteristic feature of the Ukrainian climate?

3.    Does the Black Sea influence the climate?

4.    What is the average temperature in Ukraine?

5.    What are four climate regions?


VOCABULARY

to determine — визначати

temperate belt — помірний пояс

interior — внутрішній

to decrease — зменшуватися

fluctuation — нестійкість

alongside — поряд

drought — посуха

to obstruct — перешкоджати


КЛІМАТ УКРАЇНИ


Клімат України визначається її географічним положенням. Територія України знаходиться у помірному поясі, і клімат помірно-континентальний, тільки на південному узбережжі Криму — субтропічний. Клімат України характеризується значними відмінностями завдяки великому розмаху з півдня на північ і з заходу на схід, протяжності від областей, що перебувають під впливом північно-західної Атлантики, до глибинних районів континенту. Це означає, що температура повітря знижується не тільки з півдня на північ, але також і з заходу на схід. Характерні риси клімату: висока температура влітку і низька температура взимку та нечасті дощі.

Клімат України відзначається нестійкістю погодних умов з року в рік. Поряд з дуже вологими роками може бути посуха, наслідки якої збільшуються на південь і схід.

Чорне й Азовське моря мало впливають на клімат, і це відчувається тільки в прибережних районах. Найбільш теплий район по сусідству з Чорним морем, а найбільш холодний — на північному сході й у горах. Тільки південне узбережжя Криму субтропічне. Гори там перешкоджають руху холодного арктичного повітря до узбережжя і створюють сприятливі умови для курортної зони в Україні.

Середня річна температура в Україні коливається між +5...+7 °С на півночі і +11...+13 °С на півдні. Січень — найбільш холодний місяць, а липень — найбільш теплий.

Загалом Україна може бути розділена на чотири різних кліматичних регіони: холодний, сніжний лісовий клімат, степовий клімат, середземноморський і клімат тундри.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити