Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

INDUSTRY OF UKRAINE


It should be mentioned that industry is the most important area of Ukraine's economy. A great proportion of the structure of Ukraine's industry is occupied by heavy industry, especially the steel, machine-building and coal industries. A considerable part is played by the food and light industries. Machine building helds the top position.

The black coal industry is concentrated in two basins: Donetsk and Lviv-Volynia. The largest centre of the brown coal industry is Kirovograd Province. The oil and gas industries are located in the Subcarpathian and Left-Bank regions, but the extraction of oil and natural gas is insufficient to satisfy the country's needs.

Ukraine has large thermal and hydroelectric stations, and there are 10 nuclear power plants in Ukraine. They are situated in Rovno, Zaporozhie, Khmelnitsky, the Crimea and Nikolayev Province.

The metallurgical industry includes the ferrous and non-ferrous industries. Metallurgical plants are spread through three regions — the Donbass, Dnieper and Azov Coast regions.

The machine-building industry is considered the largest branch of industry. Instrument making is one of the most scattered branches. A plant in Sumy produces electron microscopes and cine-cameras. Heavy machine building provides plant and equipment for metallurgy, power stations and cement plants. The Kramatorsk plant is a leading supplier of metallurgical equipment and powerful excavators.

It is a well-known fact that shipbuilding is also an important branch of industry. Seagoing vessels are built at shipyards located in Nykolaiev, Kherson and Kyiv.

Lvov produces buses, Zaporozhie — passenger cars, Kremenchug produces lorries, Lutsk — both passenger and transport vehicles. Aeroplanes are built in Kyiv and Kharkov.

Farm machinery plants turn out nearly all types of soil cultivating, sowing and harvesting machines. The manufacture of tractors and combine harvesters is concentrated in large plants such as Kharkov Tractor Works.

The manufacture of building materials is well-developed in all of Ukraine's provinces. Ukrainian limestone, sandstone, marble, granite already face thousands of buildings through the country. Cement works are located mainly in the Donetsk-Dnieper and south-western economic areas.

Ukraine's food industry is located mostly in the Forest-Steppe (sugar), the Steppe (vegetable oils), the South (fruit canning, wine) regions.

Ukraine is also rich in textile enterprises: cotton, linen, wool, silk. Garment and footwear industries are often located in large population centres. Chine and pottery enterprises develop in Kharkov, Slaviansk and in the area of Novograd-Volynsky.


QUESTIONS

1.    What is the great proportion of the structure of Ukraine's industry occupied by?

2.    What industry helds the top position?

3.    Where is the black coal industry concentrated?

4.    Where are the metallurgical plants situated?

5.    What does the Kramatorsk plant provide?

6.    What textile enterprises is Ukraine rich in?


VOCABULARY

extraction — видобування, походження

insufficient — недостатній

scaterred — розкиданий

non-ferrous — кольоровий метал

cine-cameras — кіноапарат

shipyard — верф

harvesters — комбайни

limestone — вапняк

sandstone — піщаник

marble — мармур


ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ


Необхідно відзначити, що промисловість — це найважливіша галузь української економіки. Більшу частину структури української промисловості займає важка індустрія, особливо виробництво сталі, машинобудування і вугільна промисловість. Харчова і легка промисловість також відіграють важливу роль. Машинобудування займає провідні позиції.

Вугільна промисловість зосереджена у двох басейнах: Донецькому і Львівсько-Волинському. Буре вугілля видобувають у Кіровоградській області. Нафта і газ добуваються у Прикарпатському та Лівобережному районах, але видобуток нафти і природного газу недостатній, щоб задовольнити потреби країни.

В Україні також є великі тепло- і гідроелектростанції та 10 атомних електростанцій. Вони розташовані в Рівному, Запоріжжі, Хмельницькому, Криму і Миколаївській області.

Металургійна промисловість уключає чорні й кольорові метали. Металургійні заводи розташовані у трьох районах — Донбасі, на Дніпровському й Азовському узбережжях.

Машинобудівна промисловість вважається найбільшою галуззю. Виробництво інструментів — найбільш розгалужена галузь. Завод у Сумах виробляє електронні мікроскопи і кіноапарати. Важке машинобудування надає агрегати й устаткування для металургії, електростанцій і цементних заводів. Краматорський завод — провідний постачальник металургійного устаткування й електричних екскаваторів.

Добре відомо, що кораблебудування також є важливою галуззю промисловості. Морехідні судна будуються на верфях, розташованих у Миколаєві, Херсоні й Києві.

Львів виробляє автобуси, Запоріжжя — пасажирські автомобілі, Кременчук виробляє вантажівки, а Луцьк — і пасажирський, і вантажний транспорт. Літаки будуються в Києві та Харкові.

Сільськогосподарські заводи виробляють усі види машин, що обробляють землю, сіяльні й збиральні машини. Виробництво тракторів і комбайнів зосереджено на великих заводах, таких як Харківський тракторний завод.

Виробництво будівельних матеріалів також добре розвинене. Український вапняк, піщаник, мармур, граніт використовуються в тисячах будинків по всій країні. Цементні заводи розташовані переважно в Донецько-Дніпровській і Південно-Західній економічних зонах.

Харчова промисловість України розташовується в лісостеповому регіоні (цукор), степовому (олія) і південному (консервування фруктів, вино).

Україна також багата на текстильні підприємства: бавовна, льон, вовна, шовк. Виробництво одягу і взуття часто розташовується у великих населених центрах. Порцелянове та глиняне виробництво розвивається в Харкові, Слов'янську і Новограді-Волинському.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити