Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

THE SYSTEM OF SCHOOLING IN UKRAINE


Present-day independent Ukraine has got a rather developed system of education, which in many respects answers the standards of the developed countries. General secondary education is free and compulsory. Post-second- ary education is acceptable to one and all.

The educational system includes over 23 000 preschool educational establishments (child day-care centres). The basic link of the system is general educational school, of which there are 21 350 now. This school has three stages: primary, basic and senior. Of late there appeared a new type of schools meant for gifted children. There are gymnasiums and lycees, private schools in our country. The secondary school must secure a uniform level of knowledge necessary for every student. Besides, it also has optional, extracurricular courses and disciplines reflecting the school's academic speciality or major.

An important role in the educational system is played by vocational training schools providing almost 800 qualifications.

Post-secondary education is provided by institutions of higher learning training young spectalists: universities, academies, institutes and conservatories, including 14 classical and 45 technological and branch universities, 30 academies and 72 institutes. Ukraine numbers a total of 1,5 million college and university students. A multilevel system of training is being introduced based on the «junior specialist B. A. — specialist — M. А.» scheme.

The alternative system of higher education is gaining momentum made up of non-governmental institutions.

Institutions of higher learning enroll some 12 000 foreign students, postgraduates and visiting graduates, of whom 8 000 are on Ukrainian government scholarship.

Ukraine cooperates with more than 50 international educational organizations, programs, and foundations.


QUESTIONS


1.    Is secondary education in Ukraine compulsory?

2.    What is the basic link of the system of education?

3.    Do we have schools for gifted children?

4.    What establishments provide post-secondary education?

5.    Do foreign students study in Ukraine?


VOCABULARY

compulsory — обов'язковий

post-secondary education — вища освіта

gifted — обдарований

multilevel — багаторівневий

В. A. — Bachelor of Arts — бакалавр

M. A. — Master of Arts — майстер, фахівець

postgraduate — аспірант


СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ


Сьогодні незалежна Україна має досить розвинуту систему освіти, що за багатьма пунктами відповідає вимогам розвинутих країн.

Загальна середня освіта безкоштовна й обов'язкова. Вища освіта доступна всім і кожному.

Освітня система включає понад 23 000 дошкільних навчальних закладів (дитячі садки, центри). Основна ланка системи — загальноосвітня школа, яких зараз близько 21 350. Ця школа має три рівні: початковий,, середній і старший. Недавно з'явилися нові види шкіл для обдарованих дітей — гімназії, ліцеї, приватні школи. Середня школа повинна забезпечити єдиний рівень знань, необхідний кожному учневі.

Крім того, у школах також є предмети на вибір, додаткові курси з певним ухилом.

Важливу роль в освітній системі відіграють технікуми й училища, що забезпечують майже 800 спеціальностей.

Вищу освіту забезпечують університети, академії, інститути і консерваторії, що готують молодих спеціалістів. Зараз нараховується 14 класичних, 45 технічних і галузевих університетів, 30 академій і 72 інститути. Загальна кількість студентів коледжів й університетів в Україні 1,5 мільйона. Багаторівнева система освіти будується за такою схемою: молодший спеціаліст (бакалавр) — спеціаліст — магістр.

Альтернативна система вищої освіти теж зараз набирає сили, але через недержавні установи.

У наших інститутах навчається близько 12 000 іноземних студентів і аспірантів, 8000 з яких отримують українську державну стипендію.

Україна співробітничає більш ніж з 50 міжнародними освітніми організаціями, програмами і фондами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити