Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

LVІV


It's a well-known fact that Lviv is the historical capital of Galicia and Western Ukraine and it is the second cultural, political and religious centre of Ukraine after Kyiv. Its population makes Lviv the seventh largest city in Ukraine.

Lviv was founded in the mid-13th century by Prince Danylo Romanovych near Zvenyhorod which had been named after his son Lev. In 1260s, it became the capital of the Principality of Galicia-Volynia. It was formed of three parts: the dytynets on Lysa Hill, the inner town, and the outer town, stretching as far as the Poltva River.

The area of the city is 155 sq. km. Its core is of the 14th to 18th centuries. In the core of the city there are many tall stone buildings, which are built in their original style. The most imposing parts of Lviv are Shevchenko prospect, Mitskiewich square, and Horodetska street. There are also many public buildings, hotels, cafes, stores and banks in 19th and 20th century styles.

The vegetation of Lviv is varied. It can be proud of its numerous picturesque parks.

The oldest monument in Lviv consists of the foundation and walls of St. Nickolas's Church, built by Prince Lev Danylovych in the 13th century. The remnants of Vysoky Zamok date back to the 13th century. There is a great number of the medieval churches built in the Byzantine Romanesque style in Lviv.

Lviv is the only city in Ukraine that still has some original Renaissance architecture. The Dormition Church and the Chapel of Three Saints are the finest examples of the style.

The main monuments in the city are to A. Mitskiewich, I. Franko, V. Stefanyk, I. Fedorovych.

Lviv is the leading scientific and cultural centre of Western Ukraine. It has a number of research institutes with high reputation, higher educational establishments, theatres and libraries.


QUESTIONS

1.    What place does Lviv take after Kyiv?

2.    When was Lviv founded?

3.    What is the area of the city?

4.    What are the most imposing parts of the city? '

5.    What is the oldest monument in Lviv?

6.    Are there many churches in Lviv?


VOCABULARY

principality — князівство

core — центр

imposing — вражаючий

picturesque — мальовничий

remnants — залишки

medieval — середньовічний


ЛЬВІВ


Усім відомо, що Львів — це історична столиця Галичини і Західної України, це другий культурний, політичний і релігійний центр України після Києва. Населення міста робить його сьомим за величиною містом в Україні.

Львів був заснований у середині XIII століття князем Данилом Романовичем біля Звенигорода і був названий на честь його сина Лева. У 1260-х pp. Львів став столицею Галицько-Волинського князівства. Він утворювався з трьох частин: дитинець на Лисій Горі, внутрішнє місто і зовнішнє місто, що простягалося далеко за ріку Полтва.

Площа міста 155 кв. км. Центр міста датується XIV—XVIII століттями. У центрі багато високих цегляних будинків, що були побудовані в самобутньому стилі. Найбільш вражаючі частини Львова — проспект Шевченка, площа Міцкевича і вулиця Городецька. У місті також багато громадських будинків, готелів, кафе, магазинів, банків у стилі XIX і XX століть.

Рослинність Львова різноманітна. Місто може пишатися своїми численними мальовничими парками.

Найстаріший пам'ятник Львова складається з основи і стін церкви святого Миколи, що була побудована князем Левом Даниловичем у XIII столітті. Залишки Високого замку також датуються XIII століттям. У Львові є велика кількість середньовічних церков, побудованих у візантійському романському стилі.

Львів — єдине місто в Україні, де все ще є оригінальна архітектура епохи Відродження. Дормітонська церква і каплиця Трьох святителів — чудові зразки цього стилю.

Основні пам'ятники міста — А. Міцкевичу, І. Франку, В. Стефанику, І. Федоровичу.

Львів — основний науковий і культурний центр Західної України, де є багато дослідницьких інститутів з гарною репутацією, вищих навчальних закладів, театрів і бібліотек.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити