Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA


Everybody knows that Crimea is a marvellous treasury, a natural storehouse of the secrets of milleniums.

Different reserves occupy sixty-seven thousand hectares. Among them you can find Lebiazhyi (Swan) Island, a bird sanctuary of international importance; the Karadag, an ancient volcanic massif on the Eastern Coast of the Crimea, associated with numerous legends; a majestic and awe-inspiring Great Canyon with its 320-metre sheer slopes; the Kizil-Koba, a cave in the western slope of Dolgorukov mountain pasture — the total length of its six-storey underground galleries exceeds thirteen kilometres.

Ancient and modern Crimea, its beautiful landscapes and numerous historic monuments attract many visitors. Hikers, travellers, tourists, rock-climbers can be seen in the Crimea at any time of the year.

In the Crimea the sun shines brighter, the parks and flowers are greener, the air is saturated with the fragrance of flowers, the aroma of the sea and pine forests.

The Crimea has one hundred and seventy-five officially registrated monuments of nature. A unique open-air museum has been established in Yalta, where works of professional and amateur artists are exhibited, works inspired by the fabulous beauty of surrounding areas. The museum is called the «Fairy-Tale Glade», old stumps and snags, golden straw and rough granite boulders are all creating a special world.

If stones could speak we could learn a lot of interesting stories from the walls and towers in Sudak Fortress, from the fountain in the Livadia Palace and from the famous Alupka lions. The cliff where the Swallow's Nest perches impresses visitors from different cities and countries.

The breath-taking serpentine course of mountain roads and the tracery of the Alupka Palace, the fragrant roses in the Nikitsky Botanical Garden with their shades and fantastic shapes, the scarlet flashes of sunset, the everchang ing choppy sea and primeval silence of the steppe, the incessant sounds of waterfalls and high-rise buildings along the southern Coast — all this fills our heart with magnificent feeling of unity of man, nature and history.


QUESTIONS

1.    What are the reserves of the Crimea?

2.    What are the monuments of nature in the Crimea?

3.    What places of interest do you know in the Crimea?

4.    Why is the Crimea considered a treasury of Ukraine?


VOCABULARY

treasury — скарбниця

storehouse — комора

reserve — заповідник

sanctuary — заповідник

sheer slope — стрімкий схил

stump — пень

snag — виступ

choppy — неспокійний

primeval — первісний

incessant — безперервний


АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ


Усі знають, що Крим — це приголомшлива скарбниця, природна скарбниця секретів тисячоліть.

Різні заповідники займають 67 000 гектарів. Серед них Лебединий острів, пташиний заповідник міжнародного значення; давній вулканічний масив Карадаг на східному узбережжі Криму, який асоціюється з численними легендами; величний Великий каньйон з його 320-метровими стрімкими схилами, що сповнює благоговійним трепетом, печера Кизил-Коба на західному схилі гірського пасовища Долгорукова — загальна довжина її шестиповерхових галерей сягає 13 кілометрів.

Давній і сучасний Крим, краса його пейзажів і численні історичні пам'ятники приваблюють багато відвідувачів. У будь-яку пору в Криму можна побачити екскурсантів, мандрівників, туристів, скелелазів.

У Криму сонце світить яскравіше, парки і квіти — зеленіші, повітря насичене ароматом квітів, моря і соснових лісів.

У Криму є 175 офіційно зареєстрованих природних пам'ятників. Унікальний музей на відкритому повітрі заснований у Ялті, де виставлені роботи професіоналів і художників-аматорів, роботи, натхнені казковою красою навколишньої місцевості. Музей називається «Галявина казок», старі пні та виступи, золотава солома і грубі гранітні валуни створюють особливий світ.

Якби камені могли говорити, ми могли б вислухати багато цікавих розповідей від стін і веж фортеці в Судаку, від фонтанів у палаці Лівадії та від знаменитих левів в Алупці. Скеля, де розташовується Ластів'яне гніздо, вражає відвідувачів з різних міст і країн.

Серпантинні гірські дороги, які захоплюють подих, ажурна в'язь алупкинського палацу, пахощі троянд Нікітського ботанічного саду з їхніми тінями і чудовими формами, червоні спалахи заходу, постійно мінливе неспокійне море і первісна тиша степу, безперервні звуки водоспадів і високі будинки вздовж південного узбережжя — усе це наповнює наше серце приголомшливим відчуттям єднання людини, природи й історії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити