Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

VASYL STUS


One of the greatest contemporary Ukrainian writers, Vasyl Stus, was born not far from Kyiv but spent his childhood and youth in the Donbass Region. In this part of Ukraine people used to speak Russian and it was a real wonder that the young poet could preserve his mother tongue.

He graduated from the local Teacher Training College and worked for some time as a teacher of Ukrainian language and literature. When in 1963 he decided to continue his education he moved to Kyiv, where he studied literary theory. There his first collections of poetry «The Circuit», «The Winter Trees» and «Merry Cemetery» were published.

In his poetry and public speeches Stus was always protesting against the repressions of the Ukrainian intelligentsia. 1961—1965 was a period of «political thaw» but nevertheless he was expelled from his graduate programme. In 1972 Vasyl Stus was arrested, charged with anti-Soviet propaganda, and sentenced to 5 years in prison and 3 years of exile. But Vasyl did not give up writing and critics consider his prison poetry «A Candle in the Mirror» and «Palimpsets» the heights of his creative heritage. These poems are about life and death, fate and destiny, individual choice and responsibility.

When in 1979 Vasyl Stus returned to Kyiv he was imprisoned again for 10 years and 5 years of exile. His health could not bear the absence of freedom and at the age of 49 he died in a camp for political prisoners in the Urals. But the works of this great Ukrainian poet like the works of other talented writers will outlive their creator, so many people and generations will be able to understand Ukrainian history and enjoy the beauty of poetry.


QUESTIONS

1.    Where was Vasyl Stus born? Where did he study?

2.    Why did he move to Kyiv?

3.    What were his first collections of poetry?

4.    Why was he arrested?

5.    Did he write in prison?

6.    What are his prison works about?

7.    Where did he die?


VOCABULARY

contemporary — сучасний

preserve — зберігати

thaw — відлига

to be expelled — бути вигнаним, виключеним

to charge — обвинувачувати

exile — заслання


ВАСИЛЬ CTУC


Один з видатних сучасних українських письменників Василь Стус народився недалеко від Києва, але провів своє дитинство і юність у Донбаському регіоні. У цій частині України люди говорять російською мовою і дивно, що молодий поет зміг зберегти свою рідну мову.

Він закінчив місцевий педагогічний інститут і якийсь час працював учителем української мови і літератури. Коли в 1963 р. він вирішив продовжити свою освіту, він поїхав у Київ, де вивчав теорію літератури. Так були опубліковані його перші збірки поезії «Коловорот», «Зимові дерева» і «Веселий цвинтар».

У своїй поезії і публічних виступах Стус завжди протестував проти репресій української інтелігенції. Період 1961—1965 pp. був часом «політичної відлиги», але все ж таки Стус був виключений з аспірантури, й 1972 р. його заарештували, обвинуватили в антирадянській пропаганді і засудили до 5 років в'язниці та 3 роки заслання. Але Василь Стус не припинив писати, і такі роботи, написані у в'язниці, як «Свіча в свічаді»: «Палімпсести», критики вважають вершиною його творчої спадщини. Ці поеми про життя і смерть, долю, особистий вибір і відповідальність.

Коли в 1979 р. Василь Стус повернувся до Києва, він знову був ув'язнений на 10 років і отримав 5 років заслання. Його здоров'я не могло витримати неволі, і у віці 49 років він помер у таборі для політичних в’язнів на Уралі. Але роботи цього великого українського поета, як і роботи інших талановитих письменників, переживуть свого творця, щоб багато людей і поколінь могли зрозуміти історію України і насолодитися красок поезії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити