Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

V. YUSHENKO


Yushenko Viktor Andriyovych (born on 23. 02. 1954) is the third president of Ukraine. He was born in Kho- ruzhivka Village, Nedryhailiv District, Sumy Region in the family of teachers. He is the candidate of economic science, the laureate of State Reward of Ukraine in thefield of economy and technics, the Academician of Economic Icience of Ukraine. He begak his labour activity in 1975 after graduating Ternopil Finance Economic Institute as a helper of chief accountant of a collective farm. He served in the foreces at the Russian-Turkey border. 1976 he had worked in a bank system Since. 1985 he had been deputy director and then a board director of Ukrainian Republice Office of State Bank, since 1987 — a board director, a vice-chairman of Republican Agro-Industrial Bank Management of the USSR; since 1989 — first vice-chairman of Ioint-Stock Commercial Agro-Industrial Bank «Ukraine». From January, 1993 till December 1999 he was a Chairman of the National Bank of Ukraine. For a short period of time the hyperinflation was-overcome, and a stable Ukrainian currency-hryvriia — was introduced. From 22 December, 1999, till 27 April, 2001, he was the Prime Minister of Ukraine. For a year-and-a haff period of his government's work the budget shere was put in order, and barter payment was withdrawn. The government gained the on- time paying of wages, cancelled the debts in paying out pensions and scholar-ships. In 2000, after a decade of disruption, an expansion of the Ukrainian economy began. Yushchenko formed and headed the election block «Our Ukraine» in January, 2002. Since July, 2004 he had been a candidate to the position of the President of Ukraine, in Nowember-December, 2004 — the leader of the Orange Revolution. After the second tour of President voting (on 26 December) Yuchenko received the majority of votes. On 23 January, 2005 his inauguration took place. He initiated the program of radical political and social-economic reforms.


QUESTIONS

1.    Where and when was V. A. Yushenko born?

2.    What are his parents?

3.    What institute did he graduate from?

4.    When did he start his labour activity?

5.    What was his contribution to Ukrainian economy?


VOCABULARY

deputy director — заступник начальника

board director — начальник управління

vice-chairman — заступник голови

joint-stock — акціонерний

to withdraw (withdrew, withdrawn) — скасовувати, відміняти

disruption — економічний спад

expansion — піднесення

inauguration — інавгурація; посвята


В. ЮЩЕНКО


Ющенко Віктор Андрійович (нар. 23.02.1954 р.) — третій президент України. Народився в с. Хоружівка Недригайлівського району Сумської області в родині вчителів. Кандидат економічних наук, лауреат Державної премії України в галузі економіки і техніки, академік Академії наук України.

Трудову діяльність почав у 1975 р. після закінчення Тернопільського фінансово-економічного інституту помічником головного бухгалтера колгоспу. Служив у прикордонних військах на радянсько-турецькому кордоні. З 1976 р. працював у банківській системі. З 1985 р. — заступник начальника, а потім начальник управління Української республіканської контори Держбанку, з 1987 р. — начальник управління, заступник голови правління республіканського Агропромбанку СРСР, з 1989 р. — заступник, перший заступник голови правління акціонерного комерційного агропромбанку «Україна». У січні 1993 — грудні 1999 рр. — голова правління Національного банку України.

За короткий час у країні було подолано гіперінфляцію, введена стабільна українська валюта — гривня. С 22 грудня 1999 по 27 квітня 2001 р. — прем'єр-міністр України. За півтора роки роботи його уряду було наведено порядок у бюджетній сфері, скасовано бартерні розрахунки.

Уряд домігся своєчасних виплат зарплати, ліквідував заборгованість у виплатах пенсій та стипендій. У 2000 р. після десятиріччя економічного спаду в Україні почалося економічне піднесення. Ющенко сформував і в січні 2002 р. очолив виборчий блок «Наша Україна». З липня 2004 р. — кандидат на посаду президента України, у листопаді-грудні 2004 р. — лідер Помаранчевої революції.

Під час переголосування за результатами другого туру президентських виборів (26 грудня) більшість виборців проголосувала за Ющенка. 23 січня 2005 р. відбулася інавгурація.

В. А. Ющенко виступив з програмою радикальних політичних і соціально-економічних реформ.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити