Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

MY FATHER


My father is the best father in the world. His name is Andrey. His second name is Vasilievich and family name is Kravenko. He is 43. My dad is an engineer. He works at an industrial plant.

In the childhood, my dad was a very smart boy. He knew everything. When he finished school, he entered the University and after five years of hard study, he became an engineer. Four years later, he met my future mother. They fell in love with each other and in a year and a half they married. In a year, my elder brother was born. As for me, I was born in four years after my father and my mother got married or after three years after my elder brother was born. My dad tells me that I was a very naughty boy, but the best one in the whole world. My dad does not like cooking but if he cooks, it is wonderful. My father likes reading a lot, but generally he has no time for such hobby. He has a large library. Some of his book are very rare and cost much money. My mom tells him that he does not follow fashion but he enjoys collecting books. My dad is strict. But he never punishes us physically. He punishes us financially.

I love my dad.


QUESTIONS

1.    What is the name of my father?

2.    What is the second name of my father?

3.    Where did my father enter when he finished school?

4.    Do I have brothers?

5.    Does my dad like cooking?

6.    What does my father like?


VOCABULARY

second name — ім'я по батькові, друге ім'я

family name — прізвище

dad — розм. тато, татусь

engineer — інженер

industrial plant — промислове підприємство

childhood — дитинство

smart — розумний

to know (past knew, p.p. known) — знати

to enter — вступити

to fall (past fell, p.p. fallen) in love with — закохатися в кого-небудь

naughty — примхливий

to cook — готувати, куховарити

wonderful — чудовий, дивний

mom — розм. мама

strict — суворий

to punish — карати


МІЙ БАТЬКО


Мій батько — найкращий батько у світі. Його звуть Андрій. Його ім'я по батькові — Васильович, його прізвище — Кравенко. Йому 43. Мій тато — інженер. Він працює на заводі.

У дитинстві тато був дуже розумним хлопчиком. Він знав усе. Коли він закінчив школу, то вступив до університету і через п'ять років нелегкого навчання став інженером. Чотири роки по тому він зустрів мою майбутню матір. Вони закохалися і через півтора роки одружилися. Через рік народився мій старший брат.

Щодо мене, то я народився через чотири роки після того, як одружилися мої батько і мати, або через три роки після того, як народився мій старший брат. Мій тато говорить мені, що я був дуже неслухняним хлопчиком, але найкращим у цілому світі. Тато не любить готувати, але якщо він готує, це чудово. Батько дуже любить читати, але взагалі в нього немає часу для цього хобі. У нього велика бібліотека. Деякі з його книг дуже рідкісні та коштують багато грошей. Моя мама говорить йому, що він не стежить за модою, але він любить збирати книги. Тато суворий. Однак він ніколи не карає нас фізично. Він карає нас матеріально.

Я люблю свого батька.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити