Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

MY WORKING DAY (2)


On week days I usually get up nearly six o'clock. I do not like to get up early, but I have to, because I have a lot of work to do during the day.

I make my bed, wash my face, put my clothes on and go to the kitchen to have breakfast. My mother usually prepares breakfast for me, but sometimes I do it myself. If I prepare my breakfast for my own, I should have to get up earlier. I do not like big breakfasts; I prefer a cup of coffee and a sandwich.

Then I go to school. It is rather far from my house and I go there by bus. I have classes till two or three o'clock, it depends on a week day. Then I come home and have dinner. I like a big dinner, because when I come home from school I am hungry.

After my dinner, I have a rest for a couple hours and then I do my homework. If I have some spare time I do some work about the house. I sweep the floor, dust the furniture and clean the carpets with the vacuum-cleaner. Sometimes my mother asks me to go shopping.

Then I have free time. I go for a walk with my friends or watch TV, or read books or play my favourite computer games. Then I have supper with my family. I like evenings very much, all members of our family get together after work and study and have the opportunity to talk and to discuss our family affairs.

I usually go to bed at about ten o'clock, sometimes at eleven o'clock.


QUESTIONS

1.    When do I usually get up on week days?

2.    What do I do when I have got up?

3.    Do I like big breakfasts?

4.    Is my school close to my home?

5.    What do I do when I have some spare time?

6.    When do I usually go to bed?


VOCABULARY

to get up — уставати, підніматися

to have to + inf. — змушений що-небудь зробити

to make bed — застеляти ліжко

to put smth on — надягати що-небудь

to have breakfast — снідати

to have a lot of work to do — мати багато справ

to prefer — полюбляти більше, ніж щось інше; надавати перевагу

to sweep — підмітати

to dust — витирати пил

furniture — меблі

carpet — килим

vacuum-cleaner — пилосос

to go shopping — ходити по магазинах

to have opportunity — мати можливість

family affairs — сімейні справи


МІЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ (2)


У будні я зазвичай встаю майже о шостій годині. Я не люблю вставати рано, але змушений, тому що в мене багато роботи, яку потрібно зробити протягом дня.

Я заправляю ліжко, вмиваюся, одягаюся і йду на кухню поснідати. Моя мама, як правило, готує сніданок для мене, але іноді я роблю це сам. Якщо я готую сніданок сам, то повинен устати раніше. Я не люблю великі сніданки; надаю перевагу чашечці кави і бутерброду.

Потім я йду до школи. Це досить далеко від мого будинку, і я їду туди автобусом. Я вчуся в школі до другої або третьої години дня, це залежить від дня тижня. Потім я йду додому й обідаю. Я люблю великий обід, тому що коли приходжу додому зі школи, то голодний.

Після обіду пару годин я відпочиваю, а потім роблю домашнє завдання. Якщо в мене є трохи вільного часу, я роблю яку-небудь хатню роботу. Підмітаю підлогу, чищу меблі й килими за допомогою пилососа. Іноді моя мама просить, щоб я сходив за покупками.

Після цього в мене є вільний час. Я виходжу на прогулянку з моїми друзями або дивлюся телевізор, або читаю книги, або граю у свої улюблені комп'ютерні ігри. Потім я вечеряю з моєю родиною. Я дуже люблю вечори, коли всі члени нашої родини збираються після роботи і навчання, і в мене є можливість порозмовляти й обговорити наші сімейні справи.

Зазвичай я лягаю спати приблизно о десятій годині, іноді об одинадцятій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити