Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ


MY DAYS OFF (2)


When we have time for leisure, we usually need something that can interest and amuse us. There are several ways to do this. In big cities it's often difficult to decide where to go in the evening. If we want to go out there are a lot of theatres, cinemas and clubs in our country where we can spend our free time. (But in small towns and villages they have no actors of their own. So they invite a group of actors from a big town to show plays.) People who are fond of music join a musical section where they are taught to play different instruments. Those who like to dance join a dancing section. People who are interested in sports can join sport sections such as tennis, basket-ball, chess and others.

And, of course, all the people use radio or television. They switch on the radio set or TV set and choose the programme they like best of all. People who are interested in sports listen to or watch football and basket-ball matches. Everyone likes to see skating and dancing on the ice. Some people like music. They listen to concerts of modern and old music, new and old songs and see dances. Television helps us to «visit» different lands, see fish and insects, lakes, rivers and seas. We are shown different countries, cities and people who live there. On TV people could even see both sides of the Moon. Radio and television extend our knowledge about the world. All that we can do at home. So I think, that ways in which leisure time can be spent are different and interesting!


QUESTIONS

1.    How do you spend your leisure?

2.    Do you have a lot of time for leisure?

3.    Do you like to spend your leisure outdoors or at home?

4.    Is it difficult to decide where to go out in the evening in big cities?

5.    What other ways in which leisure time can be spent do you know?


VOCABULARY

leisure — дозвілля

to switch on — включати

insect — комаха

to extend — розширювати


МОЇ ВИХІДНІ ДНІ (2)


Коли є вільний час, нам потрібно щось, що могло б зацікавити або розважити. Існує кілька способів для цього. У великих містах часто важко вирішити, куди піти ввечері. Якщо ми захочемо кудись піти, є безліч театрів, кінотеатрів і клубів. (У маленьких містах і селах немає своїх акторів. Тому запрошують групу акторів з великого міста для вистави.) Люди, які захоплюються музикою, відвідують музичні гуртки, де навчаються гри на різних музичних інструментах. Ті, хто любить танцювати, ходять у гуртки танців. Люди, котрі захоплюються спортом, можуть відвідувати такі спортивні секції, як теніс, баскетбол, шахи й інші.

І, звичайно, всі користуються радіо і телебаченням. Вони вмикають радіоприймач або телевізор і вибирають програму, яку люблять найбільше. Люди, які захоплюються спортом, слухають або дивляться футбольні й баскетбольні матчі. Усі люблять дивитися фігурне катання і танці на льоду. Дехто любить музику. Такі люди слухають концерти сучасної музики і музики минулих років, нові та старі пісні і дивляться танці. За допомогою телебачення ми буваємо на різних островах, бачимо риб і комах, озера, ріки та моря. Нам показують різні країни, міста і людей, які живуть там. По телевізору люди можуть побачити навіть дві сторони Місяця. Радіо і телебачення розширюють наші знання про світ. Усе це ми бачимо, не виходячи з дому. Тому я думаю, що способи проведення дозвілля можуть бути різними та цікавими.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити