Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

OUR FIRST TEACHERS


The first teachers we have in our lives are our parents. They teach us to walk, to speak and to have good behaviour, before we approach the real world. They teach us all aspects of our lives.

Surely, at the beginning of our lives, the parents are the best teachers, who are the most involved in teaching their children. They have an instinct to sacrifice a part of their lives for the betterment of their children. They have great patience while giving their knowledge to us other than anyone because they love us. And there are some implicit lessons for the children when they face their parents' habits and styles of behaviour. The most different thing between the particular professional teacher and our parents is that parents are the most involved in the education and development of children. The parents can spend more time for their children than a teacher.

During the children's youth, parents still are the best teachers to offer the best advice even though the children may not accept it. In this period, the children often love to do anything they want, even though they do not concern with their parent's advice. For my education example, when I was a primary school pupil, I used to play truant while my parents wanted I took fully teaching lessons at school.

Furthermore, in the puberty of the children, parents could become a closest friend of them. They could share all secrets with their children.

On the other hand, we would say that parents are not professional teachers. Being a teacher of growing child become more and more complicated, therefore parents are not able to meet the more increased demands of the children, but parents also tend to treat their children with a great kindness, because of their love. In many cases, parents usually can present only their point of view of the world, while professional teachers should do in different attitudes. For instance, when children ask their parents about particular scientific subjects, they might not answer them with their limiting knowledge; the professional teachers could answer them in this case.

To sum up, while parents are not the ideal teachers, children still need the parents as the first teachers in their lives and then they also will need a great diversity of the professional teachers in their lives in order to have a more accurate view of the world, but the most important thing is that parents are the most involved in creating their children's future.


QUESTIONS

1.    Who are our first teachers in our life?

2.    What do we learn from our parents?

3.    Who are the best teachers in the beginning of children's lives?

4.    What is the main difference between parents and professional teachers?

5.    Can teachers replace our parents?


VOCABULARY

to have good behaviour — добре/правильно поводитися

to approach — тут: вступити до

to be involved in — бути втягнутим у щось, займатися чимось

to sacrifice — жертвувати, пожертвувати

betterment — поліпшення

patience — терпіння

knowledge — знання

implicit — прихований, який мається на увазі

habits — звички

children's youth — тут: дитинство

to offer — тут: дати; пропонувати

to accept — приймати

to concern — тут: погоджуватися, піклуватися, турбуватися

used to play truant — прогулював уроки

to play truant — прогулювати

growing child — зростаюча/підростаюча дитина

puberty — статева зрілість

complicated — складний

increased demands — зростаючі вимоги

to tend — піклуватися

different attitudes — тут: по-іншому

for instance — наприклад

particular scientific subject — певний науковий предмет

to sum up — укладати, підсумовувати

diversity — розмаїтість, різноманіття

accurate view — точний світогляд, погляд на

to create — створити, створювати


НАШІ ПЕРШІ ВЧИТЕЛІ


Першими вчителями в нашому житті є наші батьки. Вони вчать нас ходити, говорити, правильно поводитися, перш ніж ми вийдемо в реальний світ. Вони вчать нас усього в нашому житті.

Звичайно, на початку нашого життя батьки є кращими вчителями, які більше від усіх займаються вихованням своїх дітей. Вони інстинктивно жертвують частиною свого життя, щоб допомогти своїм дітям. У них вистачає терпіння передати нам свої знання, і це терпіння більше, ніж будь у кого, тому що вони нас люблять. Коли діти бачать звички і стиль поводження своїх батьків, це теж є прихованими уроками. Найбільша різниця між окремо взятим професійним учителем і нашими батьками полягає в тому, що батьків наша освіта і розвиток хвилюють більше. На відміну від учителя, батьки можуть витратити більше часу на своїх дітей.

У дитинстві батьки залишаються для нас найкращими вчителями, які можуть дати слушну пораду, навіть якщо дітям це не подобається. Наприклад, коли я вчився в початковій школі, я часто прогулював уроки, хоча мої батьки хотіли, щоб я відвідував усі уроки без винятку.

Крім того, коли діти стануть дорослими, їхні батьки можуть стати їхніми найкращими друзями. Вони можуть ділитися всіма своїми секретами з дітьми.

З іншого боку, ми можемо сказати, що батьки не є професійними викладачами. Бути вчителем зростаючої дитини стає все важче і важче, тому батьки не в змозі відповісти на постійно підвищувані вимоги дітей, але батьки з великою добротою виховують своїх дітей, тому що люблять їх. У багатьох випадках батьки представляють тільки свою точку зору про навколишній світ, у той час як професійні викладачі роблять це по-іншому. Наприклад, якщо діти запитують своїх батьків про якийсь певний науковий предмет, ті можуть просто не відповісти їм через своє незнання, професійний викладач у даному випадку повинен дати відповідь на питання.

Якщо ж батьки не є ідеальними викладачами, дітям усе одно потрібні батьки, які стали б їхніми першими вчителями в житті, хоча потім у своєму житті їм знадобиться велика кількість професійних викладачів для формування більш точного і правильного світогляду , але найважливішим є те, що батьки більше за всіх турбуються про майбутнє своїх дітей.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити