Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

MY SCHOOL (1)


As you become older you realize that there are several essential things and places you always long to come back to. They are your birthplace, your home and the school you went to.

My school was a three-storeyed building situated in one of the residential districts of our city (town, settlement). All the children from the neighbourhood went there because it was a walking distance from their homes. There was a sports ground behind the school-building and a green lawn with flower-beds in front of it.

The school was built a few years ago. That's why its classrooms were light and spacious. There were three large windows in each classroom with flower pots on the window-sills. It was pupils' (especially girls') responsibility to water the flowers. And they did it with utmost care. There were maps and portraits, tables and charts on the walls of the classrooms.

Our classroom was on the first floor. Its windows faced the school-yard.

Our form was the only one at school who had a form-master, but not a form-mistress. He appeared to be a very kind and knowledgeable teacher who spared no time to take us to different places of interest and exhibitions. He taught us Russian and Russian literature. We respected him very much.

Our lessons began at eight o'clock in the morning and lasted till one thirty in the afternoon. We had six lessons a day.

Every pupil had a day-book where the teachers wrote down the mark each pupil had earned for his answers. The teacher also wrote down the mark in the class register. When the teacher asked a question, the pupils who could answer it raised their hands, and the teacher called out one of them to answer the question. The pupils were often called to the blackboard to do some exercises or to write some sentences. When they made mistakes, other pupils were called out to correct those mistakes or the teacher corrected them herself. After every lesson the teachers gave us some home assignments both written and oral.

At the next lesson the teachers checked them up. The teachers often took our exercise-books home to check them up. If there were any mistakes they corrected them and gave us marks.

At the end of each quarter we got our report cards which our parents signed. At the end of the study year we were promoted to the next form.


QUESTIONS

1.    What do you realize as you become older?

2.    At which school did you study?

3.    Where was your school situated?

4.    Why did all the children from the neighborhood go to your school?

5.    What was there behind the school-building and in front of it?

6.    When was the school built?

7.    Were the classrooms light and spacious?

8.    What was there on the walls of the classrooms?

9.    On which floor was your classroom situated?

10.    What kind of a man was your form-master?

11.    What subject did he teach?

12.    When did your lessons begin?

13.    How many lessons had you a day?

14.    What did the teachers write down in the daybooks of every pupil?

15.    What for were the pupils often called to the blackboard?

16.    What happened if the pupils made mistakes?

17.    What did the teachers give you after every lesson?

18.    What for did the teachers often take your exercise-books home?

19.    What did you get at the end of each quarter?

20.    Where were you promoted at the end of the study year?


VOCABULARY

to long to do — жагуче бажати

birthplace — місце народження

residential districts — житловий квартал

to be a walking distance from — можна дійти пішки

a flower-bed — клумба

spacious — просторий

a window-sill — підвіконня

he appeared to be — він виявився

to earn a mark for the answer — одержати (заробити) оцінку за відповідь

to call to the blackboard — викликати до дошки

written and oral assignments — письмові й усні завдання

to be promoted to the next form — бути переведеним у наступний клас


МОЯ ШКОЛА (1)


Коли людина дорослішає, вона розуміє, що є деякі необхідні речі та місця, до яких завжди хочеться повертатися. Це такі речі, як батьківщина, рідний дім і школа, до якої ти ходив.

Моя школа — триповерховий будинок, розташований в одному з житлових кварталів нашого міста. Туди ходили всі діти, що живуть по сусідству, тому що туди можна дійти пішки. За будівлею школи був спортмайданчик. Перед школою була зелена галявина з клумбами.

Школу побудували кілька років тому, і класні кімнати були світлими і просторими. У кожній класній кімнаті було три вікна, а на підвіконнях стояли квіти в горщиках. Учні (в основному дівчата) відповідали за поливання квітів і робили це з особливою любов'ю. На стінах класу висіли карти, портрети, таблиці та схеми.

Наш клас був на першому поверсі, вікна виходили на шкільний двір.

В одному тільки нашому класі був класний керівник-чоловік, а не жінка. Він виявився дуже добрим й обізнаним учителем, який не шкодував часу, щоб водити нас у цікаві місця й на виставки. Він був учителем російської мови та літератури. Ми його дуже поважали.

Наші уроки починалися о восьмій годині ранку і тривали до пів на другу. У нас було по шість уроків на день.

У кожного учня був щоденник, куди вчителі ставили оцінки за відповіді. Учитель також виставляв оцінки в класний журнал. Коли вчитель ставив запитання, учні, що могли на нього відповісти, піднімали руки, й учитель викликав одного з них відповідати. Учнів часто викликали до дошки виконувати вправи чи писати речення. Коли вони робили помилки, то викликали інших учнів, щоб їх виправити, або вчитель сам виправляв помилки. Наприкінці кожного заняття нам задавали домашні завдання, як письмові, так і усні.

На наступному уроці вчителі їх перевіряли. Вони часто збирали наші зошити, щоб перевірити їх удома. Якщо були помилки, вони виправляли їх і ставили оцінки.

Наприкінці кожної чверті ми одержували табелі, які підписували наші батьки. Наприкінці навчального року нас переводили до наступного класу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити