Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

MY SCHOOL (3)


I am going to tell you about my school.

I have finished school number 129. My school is new and modern and it is very cosy and all the pupils like it very much, it is really home for everyone, not only who studies there but for all the stuff. It has four floors. The classrooms are light and high. There are classrooms for practically all the subjects — two rooms for English classes, History room, Physics, Mathematics, Chemistry, Geography, Literature rooms, etc. There is a computer class in our school, where pupils study computing, one of the most important subjects nowadays. There is a school hall in our school, too. It is situated on the ground floor. Meetings, conferences, concerts and all the celebrations take place there or in our assembly hall, which is situated on the first floor.

Our school has two gymnasiums and a sportsground, football field and two basketball fields. Many pupils are fond of sport and they have a good opportunity to go in for different sports there. Also there is a swimming bath in school. It is not too big.

I am very thankful to my school and all teaching stuff. When I was only seven years old, I entered school to get some knowledge and now I know many things due to my teachers. I have already got the average education. The teachers in my school are very kind and clever; they give all their knowledge and all their love to the pupils.

There is a good tradition in our school. Every year the school leavers come here to meet their teachers and classmates. Such meetings are very touching and interesting. They take place every first Saturday of February.

I'll never forget my school, my teachers and my classmates. To my thinking, it is my childhood and it is the happiest period in life. My first friends, my first love and my first achievements and disappointments are all connected with my school life.


QUESTIONS

1.    How does the pupil's school look like?

2.    What classrooms are there?

3.    Where is the school hall situated?

4.    Where do all the celebrations take place?

5.    Where can pupils go in for different sports?

6.    What good tradition does the school have?


VOCABULARY

cosy — затишний

assembly hall — актовий зал

to have (past had, p.p. had) a good opportunity - мати прекрасну можливість

to go (past went, p.p. gone) in for — займатися чим-небудь

swimming bath — плавальний басейн (критий)

to be fond of — любити щось thankful — вдячний

stuff — розм. викладацький персонал (колектив)

due to — завдяки

school leaver — випускник

touching — зворушливий

classmate — однокласник

to my thinking — на мою думку

achievement — досягнення

disappointment — розчарування

to be connected with — бути зв'язаним з


МОЯ ШКОЛА (3)


Я збираюся розповісти вам про мою школу.

Я закінчив школу номер 129. Моя школа нова і сучасна, вона дуже затишна, і всі учні її люблять — це справді дім для кожного, не тільки для тих, хто там учиться, але й для тих, хто там працює. Школа має чотири поверхи. Класні кімнати світлі й високі. У школі є класні кімнати фактично для всіх предметів — дві кімнати для занять англійською мовою, кімнати для занять історією, фізикою, математикою, хімією, географією, літературою тощо. У нашій школі є також комп'ютерний клас, де учні вчаться працювати з комп'ютером, це один із найважливіших предметів сьогодні. У нашій школі також є шкільний хол. Він розташований на першому поверсі. Зустрічі, конференції, концерти й усі святкування проходять там або в актовому залі, розташованому на другому поверсі.

У нашій школі є два спортивних зали і спортивний майданчик, футбольне поле, два баскетбольних майданчики. Більшість учнів любить спорт, і вони мають прекрасну можливість зайнятися різними видами спортивних змагань. Також у школі є плавальний басейн. Він не занадто великий.

Я дуже вдячний моїй школі й усьому її персоналові. Коли мені було тільки сім років, я пішов до школи, щоб одержати знання, і тепер я знаю багато всього завдяки моїм учителям. Я вже одержав середню освіту. Учителі в моїй школі дуже люб'язні й розумні, вони віддають учням усі свої знання й усю свою любов.

У нашій школі є прекрасна традиція. Щороку випускники приходять сюди, щоб зустрітися зі своїми вчителями й однокласниками. Такі зустрічі дуже зворушливі й цікаві. Вони проходять кожну першу суботу лютого.

Я ніколи не забуду мою школу, моїх викладачів і моїх однокласників. На мою думку, дитинство — це найщасливіший період у житті. Мої перші друзі, моє перше кохання і мої перші досягнення і розчарування — усе пов'язане зі шкільним життям.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити