Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

SPORT IN OUR LIFE


People all over the world are fond of sports and games. Sport makes people healthy, keeps them fit, more organized and better disciplined. It unites people of different classes and nationalities. Many people do sports on their personal initiative. They go in for skiing, skating, table tennis, swimming, volley-ball, football, body-building, etc.

All necessary facilities are provided for them: stadiums, sportsgrounds, swimming pools, skating rinks, skiing stations, football fields.

Sport is paid much attention to in our educational establishments. Gymnastics is a part of children's daily activities in the kindergartens. Physical culture is a compulsory subject at schools and colleges.

Professional sport is also paid much attention to in our country. In city, where I live, there are diferent sporting societies, clubs and complexes.

Practically all kinds of sports are popular in our country, but football, gymnastics and tennis enjoy the greatest popularity. As for me, I go in for table tennis (ping-pong). It needs mobility, liveliness and much energy. It keeps a person in a good form. I have been playing tennis for five years, but the more I play, the more I like it. I get a real joy taking part in competitions or simply playing with my friends. Sometimes, I go to tennis courts.

Certainly, there's a great distance between my manner of playing and such favourites as Jim Courier, Stephan Edberg, Pete Sampras, Boris Becker, Per Korda, but I do my training with great pleasure and hope to play as well as our best players do.


QUESTIONS

1.    Why are people all over the world fond of sports and games?

2.    What necessary facilities are provided for people?

3.    What kinds of sports are popular in our country?

4.    What is your favourite kind of sport? Why?


VOCABULARY

fit — у прекрасній формі

on personal initiative — з особистої ініціативи

to pay attention to — звертати увагу на

kindergarten — дитячий сад , compulsory — обов'язковий

to enjoy popularity — користуватися популярністю


СПОРТ У НАШОМУ ЖИТТІ


Люди в усьому світі люблять спорт. Спорт робить їх здоровими, тримає в прекрасній формі, робить більш організованими та більш дисциплінованими. Він поєднує людей різних прошарків суспільства і національностей. Багато людей займаються спортом з особистої ініціативи. Вони захоплюються ходінням на лижах, катанням на ковзанах, настільним тенісом, плаванням, волейболом, бодібілдингом та іншими видами спорту.

Для занять спортом є всі необхідні умови: стадіони, спортмайданчики, плавальні басейни, ковзанки, лижні станції, футбольні поля.

У наших навчальних закладах спорту приділяється велика увага. Гімнастика є частиною щоденних занять у дитячих садках. Фізична культура — обов'язковий предмет у школах та інститутах.

Професійному спорту також приділяється багато уваги в нашій країні. У місті, де я живу, є багато спортивних товариств, клубів і комплексів.

Практично всі види спорту популярні в нас у країні, але футбол, гімнастика і теніс користуються найбільшою популярністю. Щодо мене, я займаюся настільним тенісом (пінг-понгом). Заняття тенісом вимагають рухливості, жвавості та багато енергії. Теніс тримає людину в прекрасній формі. Я займаюся тенісом п'ять років, але чим більше я граю, тим більше мені це подобається. Я одержую велике задоволення, беручи участь у змаганнях або просто граючи з моїми друзями. Іноді я ходжу на тенісні корти.

Звичайно, між тим, як граю я, і тим, як грають такі відомі спортсмени, як Джим Кор'єр, Стефан Едберг, Піт Сампрас, Борис Беккер, Пер Корда, існує велика різниця. Але я тренуюся з великим задоволенням і сподіваюся грати так само, як грають наші кращі спортсмени.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити