Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

THE SUBJECTS WE STUDIED AT SCHOOL. MY FAVOURITE SUBJECT


We did quite a lot of subjects at school. They were: Mathematics, Physics, Chemistry, History, Geograph; Russian, English, Literature and others.

Every teacher asked for equal and adequate attention to his subject and it was not an easy work to do. I knew the all the subjects were important, but still I was always indifferent to exact sciences.

Since my childhood I have been fond of reading. My favourite subjects were Literature and languages. When і started studying English, the first thing I got interested in, was the different way to express one and the same ide. in English and Russian. I wondered why if an Englishman is upset or gloomy he does not say: «I have a bad mood» lit - Russians do but says: «I feel blue».

There is an infinite number of such things in any language.

I read English books, tried to translate some articles from «Moscow News». Very often I borrowed English book; from our school library. I spend a lot of time studying Grammar and doing exercises.

At our English lessons we read quite a lot, but didn't talk much. So me and my friends decided to speak Englis among us. Very often I spoke English with my friends on the way home after classes.


QUESTIONS

1.    What subjects did you do?

2.    Did you like them all?

3.    What was your favourite subject?

4.    Have you read any English books?

5.    Was studying Grammar difficult for you?


VOCABULARY

equal — рівний

adequate — достатній

attention — увага

indifferent — байдужий

exact sciences — точні науки

express — виражати

to upset — засмучувати

gloomy — похмурий

infinite — нескінченний

to translate — перекладати

to borrow — брати, займати

among — серед, між


ПРЕДМЕТИ, ЯКІ МИ ВИВЧАЛИ У ШКОЛІ. МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ПРЕДМЕТ


У школі ми вивчали багато предметів. Це — математика, фізика, хімія, історія, географія, російська й англійська мови, література й інші предмети.

Кожен учитель вимагав, щоб до його предмета ставилися з належною увагою, і це було не завжди легко зробити. Я розуміла, що всі предмети важливі, але все-таки залишалася байдужою до точних наук.

З дитинства я любила читати. Моїми улюбленими предметами були література та мови. Коли я стала вивчати англійську; перше, що мене зацікавило, це те, що ми по-різному виражаємо ту саму думку в англійські: і російській мовах. Мені було цікаво, чому, коли англієць засмучений і похмурий, він не скаже, як росіянин: «У мене поганий настрій», а скаже: «Я почуваю себе сумовитим».

У кожній мові зустрічається нескінченна кількість таких розбіжностей.

Я читала книги англійською мовою, намагалася перекладати статті з «Московських новин». Дуже часто брала книги англійською з нашої шкільної бібліотеки. Я витратила багато часу, вивчаючи граматику та виконуючи вправи.

На наших уроках англійської мови ми досить багато читали, але не дуже багато розмовляли. Тому я й мої друзі вирішили говорити англійською мовою між собою. Дуже часто після занять, по дорозі додому, ми говорили англійською.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити