Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

AT THE LIBRARY. MY SCHOOL LIBRARY (2)


Libraries make an important part of the world culture. There is infinite number of books in the world. We can not buy all the books we like and would like to read. When we have to write a report on some subject or to learn in details about some phenomenon there is no other way out for us but to use a library.

There are a lot of reading-halls: special halls for scientific reference work, for current periodicals, for music and art, for foreign languages, and others. I visited it several times but most often I take books from there.

To enter the library one should have a reading card.

A lot of people go to libraries on weekends.

I like reading. What books do I like?

I can not read one and the same sort of literature for a long time. I prefer to alternate short stories with the novels, love stories with books on history, poems with plays.

There is not a big library in my shool. I must admit it is not bad at all. It is a big light room, very clean and cosy, on the ground floor. There are a lot of bookcases and bookshelves there. You can find there books of adverture stories, historical novels, collection of short stories. Two very nice librarians can help you to find the book you need.

Pupils go to the library to read and take books, to look through some new magazines and newspapers. Many teachers go to the school library too.


QUESTIONS

1.    Is there a library in your school?

2.    Do you like to read books?

3.    How often do you go to the library?

4.    What kind of books do you like to read?

5.    Why do a lot of people visit library on weekends?


VOCABULARY

infinite — незліченний

huge — величезний

vast — великий

enter — зайти

to alternate — чергувати

novel — роман

to admit — визнати

adventure — пригода

magazine — журнал

librarian — бібліотекар

foreign — іноземний


У БІБЛІОТЕЦІ. МОЯ ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА (2)


Бібліотеки відіграють важливу роль у світовій культурі. В усьому світі існує незліченна кількість книг. Ми не можемо купити всі книги, які нам подобаються або які нам хотілося б прочитати. Коли нам потрібно написати доповідь на певну тему або вивчити детально якесь явище, єдиний спосіб зробити це — відвідати бібліотеку.

Там є багато читальних залів, відділів для роботи з науковою літературою, з періодичною літературою, відділ мистецтв, відділ іноземної літератури та інші. Я відвідувала ці відділи кілька разів, але, в основному, я беру книги додому.

Щоб потрапити в бібліотеку, потрібно мати читацький квиток.

Багато людей відвідують бібліотеку у вихідні.

Я люблю читати. Які книги мені подобаються?

Я не можу читати однотипну літературу протягом довгого часу. Мені подобається чергувати розповіді з романами, любовні романи з історичними, вірші з п'єсами.

У моїй школі є невелика бібліотека. Я повинна визнати, що вона дуже непогана. Це велика світла кімната, дуже чиста і зручна, розташована на першому поверсі. Там є багато книжкових шаф і полиць. Там можна знайти пригодницьку літературу, історичні романи, збірники оповідань. Два дуже приємних бібліотекарі допомагають знайти потрібну книгу.

Учні ходять у бібліотеку, щоб почитати там і взяти книги додому або переглянути нові газети та журнали. Багато вчителів теж відвідують бібліотеку.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити