Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

BOOKS


Many, many years ago a town cryer ran through the streets and shouted out all the news. But now we live in the Atomic Age. Too many things happen too quickly for us to learn about them in the old-fashioned way. That is why we have to read more and more in order to find out what is happening in the world. Reading is rarely a waste of time.

Have you ever thought about the kind of books people used long ago? It is only in the last 500 years that books have been printed on paper. Before that time the only way of making books was to write them out by hand. No one knows when writing first began, but we have found drawings on the walls of caves and scratchings on bones which are at least 25,000 years old.

The invention of paper played a very important part in the development of books.

In the 11th century the art of papermaking reached Europe but no trace of printing was found in Europe until 1423. It is known that Jdhann Gutenberg secretly tried out ways of printing in Strasbourg, Germany, in 1440.

The knowledge of the methods of printing spread so quickly over the Continent of Europe that by the year 1487 nearly every country had started printing books.

Later people began to learn how to make paper more quickly and cheaply and of better quality.

As a result of this, books became much lighter and smaller.

The first person to print books in the English language was William Caxton, in Russia — Ivan Fedorov.

The first book printed in the Russian language appeared in Moscow on the first of March, 1564. Up to that time there were only handwritten books in Russia. The house built for printing books was not far from the Kremlin. At that time it was one of the best buildings in the Russian capital.

Ivan Fedorov and his assistants were the first to use Russian letters.

By the 16th century books looked very much as they do today and since then very little change has been made in their appearance.


QUESTIONS

1.    Why do we have to read more and more?

2.    What was the only way of making books 500 yeas ago?

3.    What played a very important part in the development of books?

4.    When did the art of papermaking reach Europe?

5.    What did people begin to learn later?

6.    Who was the first to print in the Russian language?


VOCABULARY

a town cryer — міський глашатай

for us to learn about them — щоб ми довідалися про них

in the old-fashioned way — застарілими засобами

no trace... was found — ніяких слідів... не було виявлено

to print — друкувати

by hand — вручну


КНИГИ


Багато років тому по вулицях бігав міський глашатай і викрикував новини. Але тепер ми живемо в атомному столітті. Багато подій відбувається занадто швидко, щоб ми дізнавалися про них застарілими способами. От чому нам доводиться більше і більше читати, щоб дізнаватися про те, що відбувається у світі. Читання рідко буває даремною витратою часу.

Ви коли-небудь думали про те, які книги люди читали багато років тому? Книги друкуються на папері тільки останні 500 років. До цього часу єдиним способом зробити книгу було написати її вручну. Ніхто не знає,

коли вперше з'явилася писемність, але знайдені малюнки на стінах печер і на кістках, яким щонайменше 25 000 років.

Винахід паперу зіграв дуже важливу роль у розвитку книги.

У XI столітті мистецтво виробляти папір прийшло в Європу, але не виявлено ніяких слідів друкарства в Європі до 1423 р. Відомо, що Йоганн Гутенберг потай намагався друкувати в Страсбурзі (Німеччина) у 1440 р.

Знання способів друкування так швидко поширювалося по Європі, що до 1487 р. книги почали друкувати майже в кожній країні.

Пізніше люди довідалися, як робити папір швидше, дешевше й кращої якості.

Результатом цього було те, що книги стали набагато легшими та меншими.

Першою людиною, яка надрукувала книгу англійською мовою, був Вільям Кекстон, у Росії — Іван Федоров.

Перша книга, надрукована російською мовою, з'явилася в Москві 1 березня 1564 р. До цього в Росії були тільки рукописні книги. Будинок, зведений для друкування книг, був недалеко від Кремля. У той час це був один із найкращих будинків у російській столиці.

Іван Федоров і його помічники першими використали російський алфавіт.

До XVI століття книги стали дуже схожі на сучасні, і з того часу вони мало змінилися зовні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити