Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

LONDON (3)


London is the capital of Great Britain or the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It is an old city, its history counts more than two thousand years. London is both the capital of the country and a huge port.

London is situated upon both banks of the Thames, about forty miles from the mouth and is divided into two parts by the river: north and south. There are 17 bridges that cross the river.

The population of London is more than 9 million people.

The history of London goes back to Roman times. Due to favourable geographical position, soon after the Roman conquest, a small town became an important trade centre. Actually, London can be divided into several parts: the City or Downtown of London, Westminster, the West End and the East End.

The City is the oldest part of London with narrow streets and pavements. There are many offices, companies and banks in this part of London. The City of London is the financial centre of the United Kingdom. Only a few thousand people live there, but in the day-time it is full of people: as about half a million people come to work there. The biggest Banks and offices are concentrated in the City.

The West End is the centre of London. It is full of richest hotels, largest super-markets, best cinemas and concert-halls. There are a lot of beautiful houses and gardens. Only well-to-do people can live there.

Another important district of London is Westminster, where most of Government buildings are situated. Westminster Palace is the seat of the British Parliament. Westminster Palace was founded in 1050. It is situated in the centre of London. Many great Englishmen were buried in the Abbey: Newton, Darwin and others.

The Towers of the Houses of Parliament stand high above the city. On the highest tower there is the largest clock in the country which is known to the whole world as Big Ben. One can hear Big Ben strike every quarter of an hour. The clock «Big Ben» came into service in 1859. Big Ben is the biggest clock bell in Britain.

The official London residence of the Queen is Buckingham Palace. It was built in the 18th century.

There are many nice squares in London. Trafalgar Square is one of them and it is in the centre of the West End. One can see a statue of Lord Nelson in the middle of this square.

There are many museums, libraries and galleries in London. The Tate Gallery is one of the well-known galleries in London. Henry Tate was a sugar manufacturer. He was fond of paintings and collected many pictures.

The British Museum is a very interesting place in London. It was founded in 1753. The library of this museum has lots of books.

The East End of London is the industrial area and the place where the working people live. There are many factories, workshops and docks there. The East End, lying eastwards from the City is very large and crowded.

There are many cars and buses in London. There is the Tube (an underground) in London too. The underground, constructed in London, was the first underground in the World.


QUESTIONS

1. Is London a young city?

2. Where is London situated?

3. How many bridges cross the river Thames?

4. What was that favourable feature which made London to be an important trade centre soon after the Roman conquest?

5. What is the oldest part of London?

6. What is situated in the West End?

7. Can poor people afford to live in the West End?

8. Where are most of Government buildings situated?

9. Where is the largest clock in the country located?

10.  How often does Big Ben strike?

11.  When did the clock « Big Ben » come into service?

12.  What is the official London residence of the Queen?

13.  What square is in the centre of the West End situated?

14.  When was the British Museum founded?

15.  How is the area where most working people live called?

16.  How is London underground called?


VOCABULARY

to count — налічувати

huge — великий, гігантський, величезний bank — берег (ріки)

mouth — гирло

due to — завдяки; унаслідок; у результаті

favourable — сприятливий

conquest — завоювання (процес скорення народів земель і т. д.)

trade — торгівля

downtown — діловий район, ділова частина міста бізнес-центр

narrow — вузький, тісний

pavement — бруківка, тротуар

well-to-do people — успішні, забезпечені люди

district — район; округ; область

to be buried — бути похованим

to strike — ударяти, бити (про годинник)

quarter — чверть, п’ятнадцять хвилин

eastwards — на схід, у східному напрямку

crowded — переповнений, перенаселений

the Tube — Труба (Лондонське метро)


ЛОНДОН (3)


Лондон є столицею Великобританії або Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії. Він є старим містом, історія якого налічує більше двох тисяч років. Лондон є і столицею країни, і величезним портом.

Лондон розташований на обох берегах Темзи, приблизно в сорока милях від гирла, і розділений рікою на дві частини: північну й південну. Ріку перетинають сімнадцять мостів.

Населення Лондона перевищує 9 мільйонів чоловік.

Історія Лондона починається від римських часів. Через сприятливе географічне положення незабаром після завоювання римлянами маленьке місто стало важливим торговим центром. Фактично Лондон може бути розділений на кілька частин: Сіті, або діловий центр Лондона, Вестмінстер, Вест-Енд та Іст-Енд.

Сіті, з вузькими вулицями і тротуарами, є найстарішою частиною Лондона. У цій частині розташовано багато офісів, компаній і банків. Лондонський Сіті є фінансовим центром Великобританії. Там проживає тільки кілька тисяч осіб, але вдень тут повно службовців: тому що приблизно півмільйона осіб приїжджає сюди на роботу. Найбільші банки й офіси знаходяться в Сіті.

Вест-Енд є центром Лондона. Він повний багатими готелями, найбільшими супермаркетами, найкращими кінотеатрами і концертними залами. Тут розташовано багато красивих будинків і садів. Тільки заможні люди можуть жити в цьому районі.

Інший важливий район Лондона — Вестмінстер, де розташована більшість урядових будинків. Вестмінстерський палац — місце засідань британського парламенту. Він був заснований у 1050 р. палац розташований у центрі Лондона. Багато великих англійців були поховані в цьому абатстві: Ньютон, Дарвін та інші.

Вежі будинків парламенту здіймаються над містом. На найвищій вежі є найбільший годинник країни, що відомий усьому світові як Біг-Бен (Великий Бен). Бій Біг-Бена можна чути кожні чверть години. Годинник Біг-Бен розпочав свою службу в 1859 р. Біг-Бен є найбільшим годинником із дзвоном в Англії.

Офіційна лондонська резиденція королеви знаходиться в Букінгемському палаці. Він був побудований у XVIII сторіччі.

У Лондоні є багато прекрасних площ. Трафальгарська площа — одна з них, вона розташована в центрі Вест-Енду. У центрі цієї площі можна побачити статую лорда Нельсона.

У Лондоні є багато музеїв, бібліотек і галерей.Тейтська галерея — одна з добре відомих галерей Лондона. Генрі Тейт був виробником цукру. Він дуже любив картини і зібрав їх досить багато.

Британський музей є дуже цікавим місцем Лондона. Він був заснований у 1753 р. Бібліотека цього музею має велику кількість книг.

Лондонський Іст-Енд є індустріальною областю й місцем, де живуть робітники. Там багато фабрик, цехів і доків. Іст-Енд знаходиться в східному напрямку від Сіті, він дуже великий і перенаселений.

У Лондоні багато автомобілів і автобусів. Є також метрополітен, що називається «Труба». Метрополітен, побудований у Лондоні, був першим метрополітеном у світі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити