Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

THE BOOK-BAG


Some people read for instruction, and some for pleasure, but not a few read from habit. I belong to that company. Let us admit that reading with us is just a drug that we cannot get along without.

Books are necessary to me and I never travel far without enough reading matter. But when I am starting on a long journey, the problem is really great. I have learnt my lesson. Once I fell.ill in a small town in Java and had to stay in bed for three months. I came to the end of all the books I had brought with me and knowing no Dutch had to buy the schoolbooks from which intelligent Javanese, I suppose, got knowledge of French and German. So I read again after twenty-five years the plays of Goethe, the fables of La Fontaine and the tragedies of Racine. I have the greatest admiration for Racine, but I admit that to read his plays one after the other requires a certain effort in a person who is ill. Since then I have made a point of travelling with a large sack full of books for every possible occasion and every mood.

There are books of all kinds. Volumes of verse, novels, philosophical works, critical studies (they say books about books are useless, but they certainly make very pleasant reading), biographies, history; there are books to read when you are ill and books to read when your brain wants something to work at; there are books that you have always wanted to read but in the hurry of life at home have never found time to; there are books to read at sea; there are books for bad weather; there are books chosen solely for their length, which you take along when you have to travel light, and there are the books you can read when you can read nothing else.


QUESTIONS

1.    Why do some people read books?

2.    What is reading?

3.    Why are books necessary?

4.    Who do you have the greatest admiration for?

5.    Why did the author of the text make a point of travelling with a large sack full of books?

6.    What books are there?


VOCABULARY

to have the greatest admiration for smth. — найбільше захоплюватися чим-небудь

for every possible occasion — для кожного можливого випадку

for every mood — для будь-якого настрою

brain — мозок, розум


СУМКА З КНИГАМИ


Деякі люди читають для того, щоб набути знань, деякі — для задоволення, але більшість людей читає за звичкою. До таких можна віднести і мене. Давайте визнаємо, що читання для нас — лише наркотик, без якого ми не можемо жити.

Книги мені потрібні, і я ніколи нікуди не їжджу, не маючи із собою чого-небудь почитати. Але коли я вирушаю в тривалу подорож, це справді велика проблема. У мене був повчальний випадок. Одного разу я занедужав у невеликому містечку на Яві, і мені довелося пролежати в ліжку три місяці. Я перечитав усі книги, що привіз із собою, і оскільки я не знав датської, то змушений був купити шкільні підручники, за якими освічені жителі Яви, думаю, вивчали французьку і німецьку. Так що я прочитав ще раз, через 25 років, п'єси Гете, байки Лафонтена і трагедії Расіна. Я найбільше захоплююся Расіном, але вважаю, що хворій людині необхідно докласти зусиль, щоб читати його п'єси одну за одною. З того часу я вважаю за необхідне подорожувати з великим мішком, повним книг для кожного можливого випадку і для будь-якого настрою.

Існують різні книги. Збірки віршів, романи, філософські твори, літературна критика (говорять, що книги про книги не потрібні, але їх теж приємно почитати), біографічні книги, історичні; існують книги, які добре читати, коли ви хворі або коли хочете, щоб ваш мозок попрацював; є книги, які вам завжди хотілося почитати, але в поспіху домашнього життя ви ніколи не знаходили для цього часу; є книги, які читають на морі, є книги для поганої погоди, є книги, обрані тільки через їхній невеликий обсяг, які ви берете в дорогу; і є книги, які ви читаєте тоді, коли вам більше нічого читати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити