Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

MY FAVOURITE BOOK


My favourite book is «Robinson Crusoe» by Daniel Defoe. D. Defoe (1660-1731) was a great master of realistic detail. The novel «Robinson Crusoe» was written in 1719. The novel is praise to human labour and the triumph of man over nature. Defoe shows the development of his hero. At the beginning of the story we see an unexperienced youth, a rather frivolous boy, who then becomes a strong-willed man.

Robinson Crusoe's most characteristic trait is his optimism. His guiding principle in life become «never say die» and «in trouble to be troubled is to have your troubles doubled». He had confidence in himself and in man. He believed it was within the power of man to overcome all difficulties. Crusoe was an enthusiastic worker and always hoped for the best.

Defoe is a writer of the Enlightenment. He teaches people how to live, he tries to teach what's good and what's bad.

His novel «Robinson Crusoe» is not only a work of fiction, an account of adventures, a biography and an educational pamphlet. It is a study of man, a great work showing man in relation to nature and civilization as well as in relation to labour and private property.


VOCABULARY

praise — хвала, хвалити

triumph — торжество, перемога

unexperienced — недосвідчений

frivolous — пустий, легковажний

trait — риса (характеру)

trouble — лихо, занепокоєння; турбуватися

to double — подвоювати


МОЯ УЛЮБЛЕНА КНИГА


Моя улюблена книга — «Робінзон Крузо», написана Данієлем Дефо. Д. Дефо (1660-1731 рр.) був великим майстром реалізму. Роман «Робінзон Крузо» був написаний у 1719 р. Роман — хвала людині праці і торжеству людини над природою. Дефо показує розвиток свого героя. На початку оповідання ми бачимо недосвідченого юнака, досить легковажного хлопця, який потім стає чоловіком із сильним характером.

Найбільш характерною рисою характеру Робінзона Крузо є його оптимізм. Провідний принцип його життя — «ніколи не думати про загибель» і «турбуватися в біді — означає, що твоє лихо подвоюється». Він упевнений у собі й вірить в людину. Він вірить, що людина спроможна подолати труднощі. Крузо був ентузіастом-трудягою і завжди сподівався на краще.

Дефо — письменник епохи Просвітництва. Він учить людей як жити, він намагається навчити того, що таке добро і зло.

Його роман «Робінзон Крузо» — це не тільки художній твір, опис пригод, біографія і повчальна книга. Це — дослідження людини, найбільша робота, яка показує як взаємини з природою і суспільством, так і ставлення до праці й приватної власності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити