Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

I WANT ТО BE A PROGRAMMER


I want to become a computer programmer. I am interested in computers. It is a whole new world.

Many people continue careers of their parents or grand parents but it is not the case with me. My mother is a teacher and my father is a doctor. But I don't want to be neither a teacher nor a doctor.

My favourite subjects in school are mathematics, physics, and, of course, computer science. I am not interested in such subjects as geography, biology or chemistry.

My hobby is computer games and computer programming. I have a computer at home and can spend hours working at it. It is much easier to do things on computer, for example to write a composition. You can change the text as many times as you want and you don't need to rewrite everything if you changed something.

I think that the profession of programmer can give many opportunities. Computers are the most rapidly changing sphere of modern technology. We are living in the age of information. And I think that the future is just filled with computers. Today, in England or in the US people can work, go shopping or even go on dates sitting at their computers. In our country, computers have been used just for a short time.

So after I finish school I want to enter the university and study computer science.


QUESTIONS

1.    Are you going to continue your parents' careers?

2.    What are your favourite subjects in school?

3.    What subjects don't you like?

4.    What is your hobby?

5.    Why do you think your job will give you many opportunities?

6.    Are you going to continue your education after school?


VOCABULARY

programmer — програміст

computer science — програмування

to go shopping — ходити за покупками

to go on date — ходити на побачення


Я ХОЧУ БУТИ ПРОГРАМІСТОМ


Я хочу бути програмістом. Я цікавлюся комп'ютерами. Це цілий новий світ.

Багато людей йдуть дорогою своїх батьків або дідусів і бабусь, але зі мною справа склалася навпаки. Моя мати — учителька, а батько — лікар. Але я не хочу бути ні вчителем, ні лікарем.

Мої улюблені предмети в школі — математика, фізика і, звичайно, програмування. Я не цікавлюся такими предметами, як географія, біологія або хімія.

Моє хобі — комп'ютерні ігри і програмування. У мене вдома є комп'ютер, і я можу годинами працювати на ньому. На комп'ютері набагато легше робити різні речі, наприклад писати твори. Можна змінювати текст стільки разів, скільки знадобиться, і не потрібно буде переписувати весь текст заново, якщо ви щось у ньому змінили.

Я думаю, що професія програміста надає багато можливостей. Комп'ютери є найбільш швидко змінюваною сферою сучасних технологій. Сьогодні ми живемо у вік інформації. І я думаю, що майбутнє належить комп'ютерам. Сьогодні в Англії або в Сполучених Штатах люди можуть працювати, робити покупки і навіть ходити на побачення, сидячи за своїм комп'ютером. У нашій країні комп'ютером почали користуватися зовсім недавно.

Так що після того, як я закінчу школу, я хочу вступити до університету і вивчати програмування.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити