Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

I WANT TO BE A DOCTOR


There are many interesting and noble professions. I want to be a doctor. It is an interesting profession.

I understand that it is necessary to study a lot to become a doctor. I also understand that this profession requires great responsibility because it deals with the most precious thing that a person has — with his health.

My mother and my grandfather are doctors. My grandfather is working as a surgeon in a hospital. I have been several times at the hospital and spent some time watching him working.

His main task is to operate on the people. After each operation he takes care of patients until they are recovered.

He listens very attentively to what his patients tell him. He is always kind and attentive to his patients. They feel it and believe him, and it makes his work easier.

I know that he wants to see all his patients able — bodied and I notice that he is happy when his patient, is recovered.

My grandfather can also help if somebody catches a cold or has a fever. My grandfather told me a lot of true stories about doctors and their profession.

I love and respect my grandfather and want to become a doctor as well.


QUESTIONS

1.    Is it necessary to study to become a doctor?

2.    Is profession of a doctor connected with a great responsibility? Why?

3.    Have you seen a doctor working?

4.    In your opinion, must a doctor be a kind and attentive person?

5.    What do you think, is it pleasant to see a person healthy again?

6.    What else do you know about doctors and their profession?


VOCABULARY

noble — шляхетний

necessary — необхідний

to require — вимагати

responsibility — відповідальність

precious — цінний

surgeon — хірург

to be recovered — одужати

able-bodied — здоровий


Я ХОЧУ БУТИ ЛІКАРЕМ


Є багато цікавих і шляхетних професій. Я хочу бути лікарем. Це цікава професія.

Я розумію, що потрібно багато вчитися, щоб стати лікарем. Я також розумію, що ця професія вимагає великої відповідальності, тому що вона пов'язана із найціннішим, що є в людини, — з її здоров'ям.

Моя мама і мій дідусь — лікарі. Дідусь працює хірургом у лікарні. Я кілька разів був у нього в лікарні й спостерігав, як він працює.

Його головне завдання полягає в тому, щоб оперувати людей. Після кожної операції він піклується про пацієнтів, поки вони не одужають.

Він уважно слухає те, що пацієнти говорять йому. Він завжди добрий і уважний до своїх пацієнтів. Вони це відчувають і довіряють йому, що полегшує його роботу.

Я знаю, що він хоче бачити всіх своїх пацієнтів здоровими, і я помітив, що він щасливий, коли його пацієнт одужує.

Мій дідусь також може допомогти, якщо хтось застудився або в когось висока температура. Дідусь розповів мені багато правдивих історій про лікарів і їхню професію. Я люблю і поважаю свого дідуся і хочу теж стати лікарем.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити