Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

І WANT TO BE A JOURNALIST


I decided to be a journalist. I think it is an interesting and useful profession.

I like to watch TV, listen to the radio, read newspapers and magazines. I like everything which is connected with mass media.

I have a hobby. My friends and I are publishing a small newspaper once a month in our school. We write articles about school events, life of young people, jokes, draw pictures and caricatures.

My favourite school subjects are History and Literature.

I like the profession of a journalist. They meet many people. They try to understand what is going on in the world, or the country, or the city and try to explain it to other people.

I think that the work of a journalist is very much like that of historian. A historian studies and tries to explain events of the past and a journalist does the same about the present. But for me to be a journalist is much more interesting than to be a historian because you deal with real events that are happening right now so you can even influence them. So journalists can influence the history.

That is why I want to be a journalist.


QUESTIONS

1.    What do you like to do?

2.    Do you have a hobby? What is it?

3.    What are your favourite school subjects?

4.    Is the profession of a j ournalist similar to that of a historian?

5.    What is the difference between them?

6.    Why do you like profession of a journalist more?


VOCABULARY

mass media — засоби масової інформації

to publish — видавати

historian — історик

event — подія

to influence — впливати


Я ХОЧУ БУТИ ЖУРНАЛІСТОМ


Я вирішив стати журналістом. Я думаю, що це Цікава і корисна професія.

Мені подобається дивитися телевізор, слухати радіо, читати газети і журнали. Мені подобається все, що пов'язано із засобами масової інформації.

У мене є хобі. Ми з моїми друзями видаємо в нашій школі невелику газету раз на місяць. Ми пишемо статті про шкільні події, життя молоді, жарти, малюємо ілюстрації та карикатури.

Мої улюблені шкільні предмети — історія і література.

Мені подобається професія журналіста. Ці люди зустрічаються з багатьма іншими людьми. Вони намагаються зрозуміти, що відбувається у світі, країні, місті, і пояснити це іншим людям.

Я думаю, що робота журналіста дуже схожа на роботу історика. Історик вивчає і намагається пояснити події минулого, а журналіст робить те ж саме із сьогоденням. Але для мене робота журналіста набагато цікавіша за роботу історика, тому що ти маєш справу з реальними подіями, які відбуваються прямо зараз, і, таким чином, на них навіть можна вплинути. Отже, журналісти можуть уплинути на історію.

От чому я хочу стати журналістом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити