Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

ENGLISH HAS NO EQUALS!


On the 5th of September 1977, the American spacecraft Voyager One blasted off on its historic mission to Jupiter and beyond. On board the scientists who knew that Voyager would one day spin through distant star systems had installed a recorded greeting from the people of the planet Earth. A brief message in fifty-five different languages for the people of outer space plays a statement from the Secretary-General of the United Nations an Austrian named Kurt Waldheim, speaking on behalf of 147 member states in English.

The rise of English is a remarkable success story. When Julius Caesar landed in Britain nearly two thousand years ago, English did not exist. Today English is used by at least 750 million people, and barely half of those speak it as a mother tongue.

Some estimates have put that figure closer to one billion. Whatever the total, English today is more widely spoken and written, than any other language has ever been. It has become the language of the planet, the first truly global language.

Three-quarters of the world's mail and its telexes and cables are in English. So are more than half the world's technical and scientific periodicals: it is the language of technology from Silicon Valley to Shanghai. English is the medium for 80 per cent of the information stored in the world's computers. Nearly half of all business deals in Europe are conducted in English. It is the language of sports and glamour: the official language of the Olympics and the Miss Universe Competition. English is the official voice of the air and the sea, and of Christianity: it is the ecumenical language of the World Council of Churches. The largest broadcasting companies in the world (CBS, NBS, ABC, BBC) transmit in English to audiences that regularly exceed one hundred million.

English has no equals! Dispute it if you can!


QUESTIONS

1.    When did the American spacecraft blast off?

2.    What had the scientists installed on board?

3.    When didn't English exit?

4.    Has English become the language of the planet?

5.    Is English the language of sport and glamour?


VOCABULARY

to blast off — стартувати

to spin — швидко рухатися

to install — установлювати

outer space — відкритий космос

on behalf of — від імені (кого-небудь)

barely — майже

mother tongue — рідна мова

global language — світова мова

cable — телеграма

periodical — періодична преса

medium — засіб обміну, посередник

glamour — чарівність, зачарування

ecumenism — екуменізм

ecumenical — екуменічний


АНГЛІЙСЬКА НЕ МАЄ РІВНИХ!


5 вересня 1977 р. американський космічний корабель «Вояджер-1» стартував зі своєю історичною місією до Юпітера і за його межі. На борту, знаючи, що корабель один раз пройде через окремі зоряні системи, вчені встановили запис вітання людей планети Земля. Коротке послання мешканцям відкритого космосу 55 різними мовами являє собою повідомлення англійською мовою Генерального секретаря Організації Об'єднаних націй австрійця на ім'я Курт Вальдхайм від імені 147 країн.

Розширення меж вживання англійської мови — це дивовижна історія успіху. Коли Юлій Цезар близько двох тисяч років тому висадився в Британії, англійської мови ще не було. Сьогодні нею говорять принаймні 750 млн. чоловік, і майже для половини з них англійська є рідною мовою.

За деякими підрахунками, ця цифра наближається до мільярда. Але якою б не була загальна цифра, сьогодні англійською говорять і пишуть більше, ніж коли-небудь будь-якою іншою мовою. Вона стала мовою всієї планети, першою справді світовою мовою.

Три чверті листування земної кулі, телексів і телеграм — англійською мовою. Так само, як і більше половини світових технічних і наукових видань: це мова технологій від Силіконової долини до Шанхая. Англійська — це засіб передачі 80 % інформації, зібраної в комп'ютерах світу. Близько половини всіх угод у Європі складаються англійською мовою. Це мова спорту і краси: офіційна мова Олімпійських ігор і конкурсу «Міс Всесвіт». Англійська мова — офіційний голос повітря і моря, голос християнства: це екуменічна мова Ради Церков світу. Найбільші радіотрансляційні компанії у світі (Сі-Бі-Ес, Ен-Бі-Сі, Ей-Бі-Сі, Бі-Бі-Сі) передають програми англійською мовою аудиторії, що часом перевищує сто мільйонів чоловік.

Англійська не має рівних! Посперечайтеся, якщо можете!


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити