Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

THE TOWER OF LONDON (2)


One of the most ancient buildings of London is the Tower. It is situated on the north bank of the Thames. It was founded in the lltl1 century by William the Conqueror. But each monarch left some kind of personal mark on it. For many centuries it has been a fortress, a palace, a prison and royal treasury. It is now a museum of arms and armour, — and, as one of the strongest fortresses in Britain, it has the Crown Jewels.

The grey stones of the Tower could tell terrible stories of violence and injustice. Many sad and cruel events took place within the walls of the Tower. It was here that Thomas More, the great humanist, was falsely accused and executed. Among famous prisoners executed at the Tower were Henry VIII’s wives Ann Boleyn and Catherine Howard. When Queen Elizabeth was a princess, she was sent to the Tower by Mary Tudor (Bloody Mary), and kept prisoner for some time.

The ravens whose forefathers used to find food in the Tower still live here as part of its history. There is a legend that if the ravens disappear the Tower will fall. That is why the birds are carefully guarded.

The White Tower was built by William the Conqueror to protect and control the city of London. It is the oldest and the most important building, surrounded by other towers, which all have different names.

The Tower is guarded by the Geomen Warders, popularly called «Beefeaters». Their uniform is as it used to be in Tudor times. It is black and red, but on state occasions they wear a ceremonial dress: fine red state uniform with the golden and black stripes and the wide lacecollar, which were in fashion in the 16th century.

Every night at 10 p. m. at the Tower of London the Ceremony of the Keys or locking up of the Tower for the night takes place. It goes back to the Middle Ages. Five minutes before the hour the Headwarder comes out with a bunch of keys and an old lantern. He goes to the guardhouse and cries: «Escort for the keys». Then he closes the three gates and goes to the sentry, who calls: «Halt, who comes there?» The Headwarder replies: «The Keys». «Whose Keys?» demands the sentry. «Queen Elizabeth’s Keys», comes the answer. «Advance, Queen Elizabeth’s Keys. All’s well». The keys are finally carried to the Queen’s House where they are safe for the night. After the ceremony everyone who approaches the gate must give the password or turn away.


QUESTIONS

1. Where is the Tower of London situated?

2. When was it founded?

3. What was the main appointment of the Tower?

4. Who guards the Tower?

5. What do you know about the Ceremony of the Keys?


VOCABULARY

the Crown Jewels — королівські регалії (корони, скіпетри й ін. коштовності)

the White Tower — Біла вежа, найбільш стара частина Тауера

Geomen Warders — лейб-гвардійці, сторожа лондонського Тауера

Beefeaters — букв, «біфітери», «м’ясоїди» (прізвисько стражників лондонського Тауера)

forefather — предок

sentry — стража


ЛОНДОНСЬКИЙ TAУEP (2)


Один із найбільш давніх будинків Лондона — це Тауер. Він розташований на північному березі ріки Темза. Він був заснований у XI столітті Вільгельмом Завойовником. Але кожен монарх залишив на ньому свій знак. Протягом багатьох сторіч він був фортецею, палацом, в’язницею і королівським сховищем коштовностей. Зараз це музей зброї, й оскільки це найбільш могутня фортеця у Британії, то в ній зберігаються королівські регалії.

Сірі камені Тауера могли б розповісти жахливі історії про насильство і несправедливість. Багато сумних і жорстоких подій відбувалося в стінах Тауера. Саме тут відомий гуманіст Томас Мор був несправедливо засуджений і страчений. Серед відомих в’язнів Тауера були дружини Генріха VIII Анна Болейн і Катерина Говард. Коли королева Єлизавета була принцесою, Марія Тюдор (Кривава Мері) посадила її в Тауер і тримала там якийсь час.

Ворони, чиї предки за звичаєм знаходили собі їжу в Тауері, дотепер живуть там, як частина його історії. Існує легенда про те, що, якщо ворони зникнуть, Тауер зруйнується. Тому птахів ретельно охороняють.

Біла вежа була побудована Вільгельмом Завойовником, щоб охороняти і контролювати Лондон. Це одна з найбільш старих і найважливіших споруд, оточена іншими вежами, і в усіх у них є своя назва.

Тауер охороняється лейб-гвардійцями, яких називають «біфітерами». Вони носять уніформу, яку носили за часів правління Тюдорів. Вона чорно-червона, але в дні державних церемоній вони надягають офіційну червону форму з золотими і чорними смугами та широкий мереживний комір, що був у моді в XVI столітті.

Щовечора о 10 годині біля лондонського Тауера відбувається церемонія ключів, або закриття вежі на ніч. Ця традиція бере свій початок ще із середніх віків. За п’ять хвилин до початку церемонії виходить головний гвардієць зі зв’язкою ключів і старим ліхтарем. Він підходить до сторожки та кричить: «Ескорт для ключів». Потім він закриває троє воріт і підходить до вартового, який говорить: «Стій, хто йде?» Головний гвардієць відповідає: «Ключі». «Чиїключі?» —запитує вартовий. «Королеви Єлизавети», — йде відповідь. «Проходьте, ключі королеви Єлизавети. Усе добре». Урешті-решт ключі заносять у будинок королеви, де вони зберігаються всю ніч. Після церемонії всі, хто підходить до воріт, повинні або сказати пароль, або піти ні з чим.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити