Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

HOW DO I LEARN ENGLISH


Nowadays it's very necessary to know a foreign language. Knowledge of foreign language helps us to develop friendship and understanding among people.

The total number of languages in the world is from 2500 to 5000. English is spoken all over the world and very popular. There is a proverb: «Knowledge is Power». I agree with it.

I study English, because I want to read English books of great writers in the original. I want to communicate with people from different countries, I want to understand their culture and traditions. I like to travel.

Speaking English I can travel anywhere, because more than 1 billion people speak English. I have a pen-friend abroad. She lives in Sweden. I have much fun writing letters to my swedish friend.

How do I learn English? First of all I read a lot. There is always an Engilsh book on my desk. I'm trying to learn few new words every day. To remember words better I put them into groups. For example: believe — believer — belief — disbe-lieve. I listen to songs in English and try to recognize the words. I have some tapes and video-tapes in English. I like to watch different satellite TV programs in English.


QUESTIONS

1.    Why is it necessary to speak English?

2.    Is it difficult for you to learn English?

3.    Is English popular now?

4.    How do you learn English?

5.    Do you like studying English?

6.    I like studying English.


VOCABULARY

necessary — необхідний

foreign — іноземний

knowledge — знання

to develop — розвиватися

total — загальний

to communicate — спілкуватися

pen-friend — друг за листуванням

satellite — супутник


ЯК Я ВИВЧАЮ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ


У наші дні абсолютно необхідне знання іноземної мови. Знання іноземні мови допомагає розвивати дружбу і розуміння між людьми.

Загальна кількість мов у світі — від 2500 до 5000. Англійською говорять в усьому світі, і вона дуже популярна. Є таке прислів'я: «Знання — сила». Я з ним згодна.

Я вивчаю англійську, тому що хочу читати твори великих англійських письменників в оригіналі. Я хочу спілкуватися з людьми з різних країн, хочу розуміти їхню культуру і традиції. Мені подобається подорожувати.

Говорячи англійською, я можу вирушити куди завгодно, тому що більше мільярда людей говорить англійською мовою. У мене є подруга за листуванням у Швеції. Мені дуже подобається писати їй листи.

Як я вивчаю англійську? Насамперед, я багато читаю. На моєму письмовому столі завжди є книга англійською мовою. Я намагаюся вивчити кілька нових слів щодня. Щоб краще їх запам'ятовувати, я розділяю їх на групи. Наприклад: вірити — віруючий — віра — невір'я. Я слухаю пісні англійською і намагаюся зрозуміти слова. У мене є кілька аудіо- і відеокасет англійською мовою. Мені подобається дивитися різні передачі англійською по супутниковому телебаченню.

Мені подобається вивчати англійську мову.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити