Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

ENGLISH IS THE LANGUAGE OF COMMUNICATION


«Do you speak English?» — with this phrase begins the conversation between two people, that speak different languages and want to find a common language.

It's very good when you hear: «Yes, I do», and start talking. People of different countries and nations have to get along well with the progress in world trade and technology as well as with each other.

So it is very useful to learn foreign languages. Knowledge of foreign languages helps us to develop friendship and understanding among people.

English is very popular now. It's the language of computers, science, business, sport and politics. It's spoken all over the world. It is the official language of the United Kingdom, Ireland, the United States of America, Canada, Australia. There are more than 750 million speakers of English in the world.

Speaking a foreign language you can read papers, magazines and original books by greht writers, watch satellite TV programs. If you like travelling you can go anywhere without being afraid that other people will not understand you. English is very important to find a good job.


QUESTIONS


1.    Do you like to speak English?

2.    How many years did you study English?

3.    Is it useful to learn a foreign language?

4.    Is English the official language in the U.S.A.?

5.    Does English help you to make friends?


VOCABULARY


conversation — розмова

common — загальний

world trade — світова торгівля

to get along with — ладнати, уживатися

foreign — іноземний

satellite — супутник

to be afraid — боятися


АНГЛІЙСЬКА МОВА — МОВА СПІЛКУВАННЯ


«Ви говорите англійською мовою?» — з цієї фрази починається спілкування між людьми, які говорять різними мовами і хочуть знайти спільну мову для спілкування.

І дуже добре, якщо ви чуєте у відповідь: «Так», — і починаєте розмову. Людям різних країн доводиться уживатися з прогресом у світовій торгівлі й у технологіях, а також один з одним.

Тому вивчення іноземних мов дуже корисне. Знання іноземної мови допомагає нам зміцнити дружбу і взаєморозуміння.

У наш час англійська дуже популярна. Це мова комп'ютерів, науки, бізнесу, спорту і політики. Англійською говорять в усьому світі. Це офіційна мова в Сполученому Королівстві, Ірландії, Сполучених Штатах, Канаді, Австралії. Більше 750 млн. людей говорять англійською мовою.

Розмовляючи англійською, можна читати газети, журнали і твори великих письменників в оригіналі, дивитися супутникові телевізійні передачі. Якщо вам подобається подорожувати, ви можете вирушити куди завгодно, не боячись непорозуміння з іншими. Так само важливо знати англійську, щоб знайти престижну роботу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити