Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

FOREIGN LANGUAGES IN OUR LIFE


Learning a foreign language isn't an easy thing. Nowadays it's especially important to know foreign languages. Some people learn languages because they need them for their work, others travel abroad, for the third studying foreign languages is a hobby. Everyone, who knows foreign languages can speak to people from other countries, read foreign authors in the original, which makes your outlook wider. I study English. It's a long and slow process that takes a lot of time and efforts. Over 300 million people speak it is as a mother tongue. The native speakers of English live in Great Britain, the United States of America, Australia and New Zealand. English is one of the official languages of the United Nations Organization and other political organizations.

English language is a wonderful language. It's the language of the great literature. It's the language of William Shakespeare, Charles Dickens and others. Half of the world's scientific literature is in English. It's the language of computers technology. The great German poet Goethe once said, «He, who knows no foreign language, doesn't know his own one». That's why in order to understand oneself and environment one has to learn foreign languages. I think, that to know English today is absolutely necessary for every educated man, for every good specialist.


QUESTIONS

1.    Is it an easy thing to learn a foreign language?

2.    Why do people learn foreign languages?

3.    Do you know any foreign language?

4.    Where do the native speakers of English live?

5.    What can you say about the English language?


VOCABULARY

author — автор

outlook — світогляд

official — офіційний

mother tongue — рідна мова

effort — зусилля


ІНОЗЕМНІ МОВИ В НАШОМУ ЖИТТІ


Вивчення іноземної мови — нелегка справа. Сьогодні особливо важливо знати іноземні мови. Деякі люди вивчають мови, тому що це необхідно Для роботи, ще деякі — тому що багато подорожують, для інших це просто хобі. Усі, хто знає іноземні мови, можуть спілкуватися з людьми з інших країн, читати іноземних авторів в оригіналі, що робить світогляд ширшим. Я вивчаю англійську мову. Це довгий і повільний процес, який забирає багато часу і зусиль. Більше 300 млн. чоловік говорять нею як рідною мовою. Носії мови живуть у Великобританії, Сполучених Штатах Америки, Австралії і Новій Зеландії. Англійська — офіційна мова Організації Об'єднаних націй та інших політичних організацій.

Англійська мова прекрасна. Це мова великої літератури. Це мова Вільяма Шекспіра, Чарльза Діккенса й інших. Половина наукової літератури світу написана англійською мовою. Це мова комп'ютерних технологій. Великий німецький поет Гете одного разу сказав: «Хто не знає іноземних мов — не знає і своєї мови». Тому, щоб розуміти себе і оточуючих, необхідно вивчати іноземні мови.

Я думаю, що знати англійську сьогодні необхідно кожній освіченій людині і справжньому фахівцеві.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити