Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

NEW YEAR'S DAY


New Year's Day celebrates the start of a new year. People who follow the Roman calendar celebrate it on January first. On this day people think about the past year, remember the projects they finished and the goals they did not achieve. They look forward to a new beginning and make New Year resolutions on what they will achieve.

In the United States it is a popular legal holiday. Its celebration starts on December, 31 the night before the New Year's day. People do not go to bed until midnight. They go to church, parties. There is an old tradition from ancient times to make loud noise at the beginning of a New Year, it must scare away evil spirits. That is why horns, whistles and other noisemakers are very popular on this night.

On New Year's Eve New York City holds an outdoor event, which attracts crowds of people. It is also shown on television around the country. A large ball shaped like an apple and covered with bright light is slowly lowered from a pole on top of a tall building in Time Square. It starts coming down one minute before midnight. When it reached the bottom of the pole the New Year has begun.

In England the New Year is not so popular as Christmas. Some people may completely ignore it and go to bed at the same time as usual. But nevertheless many people celebrate it in different ways. It depends upon the local custom, family tradition and personal taste.

There are several ways of celebrating the New Year's Day. The most usual is to arrange a party of young people. It starts at about nine o'clock and lasts until the morning. There are many drinks: beer, wine, gin, whiskey and lots of food: meat, pies, sandwiches, cakes, biscuits. At midnight everyone can hear the chimes of Big Ben and drink a toast to the New Year.

Another way of celebration is to go dancing. Dance halls are decorated and hold special dance parties.

However many people prefer to celebrate this day round the statue of Eros in Piccadilly Circus. They sing songs and have fun there.

So, we can see that the New Year's Day is a happy holiday.


QUESTIONS

1.    What is the difference between Christmas and New Year celebrations?

2.    What do people do in the United States on this day?

3.    What are the ways of celebrating the New Year's Day in England?

4.    Is it a family holiday?


VOCABULARY

horn — ріжок

whistle — свисток

ancient — давній

attract — привертати

pole — тичина


НОВИЙ РІК


Новорічне свято знаменує собою початок нового року. Люди, які дотримуються римського календаря, святкують Новий рік першого січня. У цей день люди згадують минулий рік, свої починання, які вони завершили, і цілі, що не були досягнуті. Вони з нетерпінням чекають Нового року і ставлять собі нові цілі та задачі.

У Сполучених Штатах це популярне офіційне свято. Його святкування починається вночі 31 грудня перед Новим роком. Люди не лягають спати до півночі, ходять у церкву, на свята. З давніх часів існує традиція сильно шуміти перед початком Нового року, це повинно віджахнути злих духів. Тому ріжки, свистки й інші гучні предмети дуже популярні в цю ніч.

У переддень Нового року Нью-Йорк проводить виставу, що привертає юрби людей. Її також показують по телебаченню по всій країні. Велика куля у формі яблука, покрита яскравими вогнями, повільно спускається по жердині на вершині високого будинку в Тайм-сквері. Вона починає спускатися за хвилину до півночі. Коли вона досягає основи жердини, починається Новий рік.

В Англії Новий рік не такий популярний, як Різдво. Деякі люди можуть цілком ігнорувати його і лягти спати як звичайно. Але багато людей святкують його найрізноманітнішими способами. Усе залежить від місцевого звичаю, сімейної традиції й особистих смаків.

Існує кілька способів святкування Нового року. Найпоширеніший — це влаштувати молодіжну вечірку. Вона починається біля дев'ятої години і триває до ранку. Там завжди багато напоїв (пиво, вино, джин, віскі) і багато їжі (м'ясо, пиріжки, сандвічі, торти, печиво). Опівночі всі можуть чути бій годинника Біг-Бена і підняти келих за Новий рік.

Інший варіант — це піти танцювати. Танцювальні зали прикрашені і проводять спеціальні танцювальні вечірки.

Однак багато людей воліють зустріти Новий рік біля статуї Еросу на площі Пікаділлі. Вони співають пісні й веселяться.

Отже, як ми бачимо, Новий рік — щасливе свято.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити