Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

POST OFFICE


Every town, village or settlement has its own post office. If you need to buy a stamp or an envelope, or if you have to send a letter or a parcel, go to a post office. It's the postman who brings us letters, he goes round from house to house and drops the letters into pillar boxes.

But we know that post offices do not only deliver and send letters, but they also control the telegraphs and telephones, they offer people different kinds of services, for example, they may pay out old-age pensions and family allowances.

If you have to send a parcel, go to the Parcel counter. Hand your parcel to the clerk, he will weigh it on the scales and stick the necessary stamps to it, after that you will pay the money. The amount depends upon the weigh of your parcel.

If you have to send the letter, first put your letter into the envelope, stick a stamp, write the address, seal it up and only then you may post it.

Such counters as General Delivery, Registered Letters, Money Orders, Book Post have its own functions in the post office.

We know that telephone is as important as the post office services in connecting with people from other cities and countries. There are telephone booths in most post offices and in many streets. If you want to make a call pick up the receiver, insert the telephone card, dial the number you want, a long buzzer sound means that you'll get through. Short buzzer sound means that the number is busy. When you finish speaking, replace the receiver and draw out your card.


QUESTIONS


1.    What are the duties of the post office?

2.    What services do post offices offer?

3.    How can we send a parcel?

4.    What do you have to do if you want to send a letter?

5.    What do you have to do to make a call?

6.    Who delivers letters and telegrams?


VOCABULARY


envelope — конверт

parcel — посилка

pillar box — поштова скринька

to deliver — доставляти

old-age pension — пенсія

allowance — грошова допомога

to seal up — запечатувати

General Delivery — відділ «До запитання»

Money Orders — відділ «Грошові перекази»

to dial — набрати номер

to draw out — витягти


ПОШТА


У кожнім місті, селі або селищі є своя пошта. Якщо вам потрібно купити марку чи конверт, або якщо вам потрібно відправити лист чи посилку, йдіть на пошту. Листоноша приносить нам листи, він ходить від будинку до будинку й опускає їх у поштові скриньки.

Але ми знаємо, що пошти не тільки відсилають і доставляють листи, але вони також контролюють телеграфи й телефони, вони пропонують людям різні види послуг, наприклад вони виплачують пенсії та грошові допомоги.

Якщо вам потрібно відправити посилку, йдіть у відділ відправлення посилок. Віддайте посилку службовцеві, він зважить її, наклеїть необхідні марки, і після цього ви будете її оплачувати. Сума залежить від ваги посилки.

Якщо вам потрібно відправити лист, спочатку вкладіть лист у конверт, наклейте марку, напишіть адресу, запечатайте лист, і тільки після цього ви можете його відправити.

Такі відділи, як «До запитання», «Рекомендовані листи», «Грошові перекази», відділ відправлення бандеролей, мають свої функції на пошті.

Ми знаємо, що для того, щоб зв'язатися з людьми з інших міст та країн, телефон так само важливий, як і послуги пошти. Телефонні будки знаходяться в багатьох відділеннях зв'язку і на вулицях. Якщо ви хочете зателефонувати, зніміть трубку, уставте телефонну картку, наберіть потрібний номер; довгий гудок означає, що вас з'єднують. Короткий гудок говорить про те, що номер зайнятий. Коли ви закінчите говорити, повісьте трубку й витягніть картку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити