АНГЛІЙСЬКА МОВА
1500 ТЕМ

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

 

TRAVELLING (4)

 

People on our planet can't live without travelling now. Tourism has become a highly developed business. There are express trains, cars and jet-air liners all of that provide you with comfort and security. What choice to make? It's up to you to decide. There is a great variety of choice available for you. Those who live in the country like going to a big city, visiting museums and art galleries, looking at shop windows and dining at exotic restaurants. City- dwellers usually like acquired holiday by the sea or in the mountains. Most travelers carry a camera with them and take pictures of everything that interests them — the sights of a city, old churches, castles, mountains, lakes, waterfalls, forests, trees, flowers and plants, animals and birds. Later, perhaps years later, they will be reminded by the photos of the happy times they have had.

If you travel for pleasure you would like all means to enjoy picturesque areas you are passing through, you would like to see the places of interest in the cities, towns and countries. Travelling gives us a good opportunity to see wonderful monuments, cultural and historical places, to learn a lot about the history of the country you visit, about the world around us, to meet people of different nationalities, to learn a lot about their traditions, customs, culture. In other words, you will broaden your mind.

Nowadays people travel not only for pleasure but also on business. You have to go to other countries to take part in different negotiations, to sign contacts, to participate in different exhibitions, in order to push the goods produced by your firm or company. Travelling on business helps you to get more information about achievements of other companies, which will make your own business more successful.

There are a lot of means of travelling: by sea, by plane, by car, on foot. Tastes differ. That is why it is up to you to decide which means of travelling you would prefer. All means of travel have their advantages and disadvantages. And people choose one according to their plans.

No wonder that one of the latest means of travelling is travelling by plane. It combines both comfort and speed and you will reach the place of destination very quickly. Before boarding the plane you must check in at the airport. You are required to have your baggage weighed. Each passenger is allowed 20 kilograms of baggage free of charge. But if your baggage is heavier you must pay an extra charge. Before the plane takes off the stewardess gives you all the information about the flight, the speed and altitude. She asks you to fasten the belts and not to smoke. She will take care of you during the flight and will help you to get comfortable in your seat. Inside the cabins the air is always fresh and warm. During the flight you can take a nap or have a chat, you can read and relax. In some planes you can watch video or listen to the music. When the plane is landing or taking off you have an opportunity to enjoy the wonderful scenery and landscapes. While travelling by plane you fly past various villages and cities at the sight of which realize how majestic and tremendous our planet is. No doubt, travelling by air is the most convenient and comfortable means of travelling. But if you are airsick the flight may seem not so nice to you. Unfortunately sometimes the flights are delayed because of unfavourable weather conditions, and one more inconvenience is jetlag.QUESTIONS

1.    Where do people from countryside like going on vacation?

2.    Where do city-dwellers usually spend their holidays?

3.    Why do most travelers carry a camera with them?

4.    What does travelling give us?

5.    How does travelling on business help you?

6.    What means of travelling do you know?

7.    What does travelling by plane combine?

8.    What disadvantages of travelling by air do you know?

 

VOCABULARY

jet-air liner — реактивний літак

security — безпека

variety — розмаїтість, різноманітність

city-dweller — міський житель

to take pictures — фотографувати

castle — фортеця, замок

waterfall — водоспад

to remind — нагадувати

picturesque — мальовничий

to broaden one's mind — розширити світогляд

to take part in negotiations — брати участь у переговорах

exhibition — виставка

in order to — для того щоб

to push the goods — рекламувати товари

achievement — досягнення

successful — успішний

advantages and disadvantages — переваги і недоліки

according to — згідно з

destination — кінцевий пункт призначення

boarding — посадка

to check in — пройти реєстрацію

to require — вимагати

to weigh — важити, зважувати

free of charge — безкоштовно

to take (past took, p.p. taken) off — злетіти

altitude — висота

to fasten belts — пристебнути ремені

to take (past took, p.p. taken) a nap — здрімнути

chat — балаканина

landscape — пейзаж to land — приземлитися

to be airsick — страждати від повітряної хвороби

to delay — затримувати

unfavourable — несприятливий

inconvenience — незручність

lag — запізненняПОДОРОЖІ (4)

 

Сьогодні люди на нашій планеті не можуть прожити без подорожей. Туризм перетворився на високорозвинений бізнес. Існують швидкі поїзди, автомобілі й реактивні авіалайнери, і всі ці транспортні засоби створюють нам комфорт і безпеку. Який вибір зробити? Вирішувати вам. Вам пропонується широкий вибір. Той, хто живе в селі, любить їздити у велике місто, відвідувати музеї і художні галереї, дивитися на вітрини магазинів і обідати в екзотичних ресторанах. Міським жителям подобається проводити відпустку біля моря або в горах. Більшість мандрівників возять із собою фотоапарат і фотографують усе, що їм цікаво — вид міста, старі церкви, замки, гори, озера, водоспади, ліси, дерева, квіти, рослини, тварин і птахів. Потім, через роки, ці фотографії нагадають їм про щасливі часи, які вони пережили.

Якщо ви подорожуєте для задоволення, то обов'язково захочете насолодитися мальовничими куточками, які проїжджаєте, забажаєте побачити цікаві місця великих і малих міст, а також сіл. Подорож дає нам прекрасну можливість подивитися на чудесні пам'ятники, культурні та історичні місця, довідатися про історію країни, яку ми відвідуємо, про світ навколо нас, познайомитися з людьми різних національностей, дізнатися про їх традиції, звичаї і культуру. Іншими словами, ми розширюємо свій світогляд.

У наші дні люди подорожують не тільки заради задоволення, але й у справах. Потрібно їздити в інші країни, щоб брати участь у переговорах, підписувати контракти, відвідувати виставки з метою реклами товарів, вироблених вашою фірмою чи компанією. Ділові відрядження допомагають краще дізнатися про досягнення інших компаній, що, у свою чергу, робить власний бізнес більш успішним.

Існує багато способів подорожування: морем, літаком, машиною, пішки. Смаки різні (на смак і колір товаришів немає). От чому вам вирішувати, який спосіб пересування ви оберете. Кожен спосіб має свої переваги і недоліки. І люди обирають той, котрий відповідає їхнім планам.

Не дивно, що найсучасніший спосіб подорожування це подорож літаком. Він поєднує у собі комфорт і швидкість, ви дістанетеся до місця призначення дуже швидко. Перед посадкою на літак ви повинні зареєструватися в аеропорту. Вам необхідно зважити багаж. Кожному пасажирові дозволяється везти 20 кг багажної ваги безкоштовно. Але якщо ваш багаж важчий, ви повинні зробити додаткову оплату. Перед відправленням літака стюардеса поінформує вас про політ, швидкість і висоту, на якій ви будете летіти. Вона попросить вас пристебнути ремені й не палити. Також подбає про вас під час польоту і допоможе зручно влаштуватися у вашому кріслі. Усередині кабіни повітря завжди свіже і тепле. Під час польоту можна подрімати чи поговорити, почитати і розслабитися. Коли літак приземляється або злітає, у вас є можливість насолодитися прекрасним видом і пейзажами. Під час польоту ви пролітаєте повз різні села і міста, побачивши які, зрозумієте, наскільки велична і неосяжна наша планета. Без сумніву, подорож літаком найбільш зручний і комфортний спосіб пересування. Але якщо ви страждаєте на повітряну хворобу, політ може видатися вам не таким уже й приємним. На жаль, іноді рейси затримуються через несприятливі погодні умови. Ще одна незручність це запізнення літака.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити