Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

TRAVELLING (5)


It is not surprising that millions of people all over the world spend their holidays travelling. It broadens our impressions, gives a possibility to see other countries and continents, modern cities and the ruins of ancient towns, and of course, travelling by itself is a good rest.

There is a tendency that people living in the country prefer to visit big cities and enjoy there museums, art galleries, theatres, shops. But city dwellers tend to have a quiet holiday by the sea, in the village, or in the mountains. All they want to do is to bathe, to lie in the sun, to breathe fresh air and just relax.

While travelling people usually like to take pictures of everything interesting. Old churches, ancient buildings, castles, mountains, rivers, waterfalls attract their attention. Perhaps some years later they will show pictures to their friends and tell about the places they have been to.

There are many different possibilities of travelling: by car, by train, by plane, and others, so we may choose the suitable one for us.

Travelling by train, we usually book tickets in advance, pack our luggage and go to a railway station. No doubt that travelling by train is much slower than by plane, but nevertheless, sitting in a cosy compartment we may view the landscape of fields and forests or the countries we are travelling through. Today we have modern trains, which are very comfortable, they have sleeping cars, dining cars and everything to make our journey pleasant.

Some people travel by plane. It should be mentioned that this way of travelling is comfortable, much quicker, but more expensive. In the airport it is necessary to check the luggage, pass through the procedure of registration and only then we may board the plane. On board the plane people are met by stewardesses. They bring water, tea, sandwiches and remind that for the passengers' safety they should fasten the seat belts.

During the flight you may read a book, a magazine or a newspaper, you may just look through the window at the clouds or have some sleep.

Travelling by car also has its advantages. You may choose your own route and stop at the places you wish.

So, any kind of travelling is interesting. Everything you have to do is to pack your things, decide what place you want to go to, take your family or friends and enjoy your rest.


QUESTIONS

1.    Are you fond of travelling?

2.    How do you usually spend your holidays?

3.    What places have you visited?

4.    What kind of travelling do you prefer?

5.    What are the advantages of travelling?

6.    Do you agree that travelling broadens our and impressions?


VOCABULARY

to broaden — розширювати

city dwellers — городяни

suitable — підходящий

to book tickets in advance — замовляти квитки заздалегідь

luggage — багаж

compartment — купе

sleeping car — спальний вагон

dining car — вагон-ресторан

to fasten the seat belts — пристебнути ремені


ПОДОРОЖІ (5)


Не дивно, що мільйони людей в усьому світі проводять свої відпустки, подорожуючи. Це розширює наші враження, дає можливість побачити інші країни та континенти, сучасні міста й руїни давніх міст і, звичайно ж, подорож сама по собі — це гарний відпочинок.

Є така тенденція: люди, які живуть у сільській місцевості, воліють відвідувати великі міста й одержувати задоволення від музеїв, картинних галерей, театрів, магазинів. А городяни більш схильні до тихого відпочинку біля моря, у селі або в горах. Усе, що вони хочуть робити, — це купатися, загоряти, дихати свіжим повітрям і просто відпочивати.

Під час подорожі людям, як правило, подобається фотографувати все, що їх цікавить. Старі церкви, давні будинки, замки, гори, ріки, водоспади привертають їхню увагу. Можливо, кілька років потому вони будуть показувати фотографії своїм друзям і розповідати про те, які місця вони відвідали.

Є багато різних способів подорожі: машиною, потягом, літаком й інші; таким чином, ми можемо вибрати підходящий для нас.

Подорожуючи потягом, ми в основному замовляємо квиток заздалегідь, упаковуємо речі і відправляємося на залізничний вокзал. Безумовно, подорож потягом набагато повільніша, ніж літаком, але все-таки у зручному купе ми можемо спостерігати вид полів і лісів або сіл, через які проїжджаємо. Сьогодні існують сучасні потяги, які є дуже зручними, де є спальні вагони, вагони-ресторани і все те, що робить нашу подорож приємною.

Деякі люди подорожують літаком. Необхідно зазначити, що це зручний, швидкий, але більш дорогий спосіб подорожування. В аеропорті необхідно зареєструвати багаж, пройти через процедуру реєстрації і лише потім піднятися на борт літака. На борту літака людей зустрічають стюардеси. Вони розносять воду, чай, бутерброди і нагадують, що для власної безпеки пасажири повинні пристебнути ремені.

Під час польоту можна читати книгу, журнал або газету, можна дивитися у вікно на хмари або спати.

Подорож машиною теж має свої переваги. Ви можете вибрати свій власний маршрут і зупинятися там, де захочете.

Отже, будь-який вид подорожі цікавий. Усе, що потрібно зробити, — це зібрати речі, вирішити, у яке місце ви хочете поїхати, узяти родину або друзів і насолоджуватися відпочинком.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити