Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

MY FAVOURITE FILM (1)


Usually we see films either in the cinema or on the TV. But from time to time I go to the cinema. My favourite film is «War and Peace». The script of the film was written by Sergey Bondarchuk and W. Solowjew. The Leningrad (now Sankt Petersburg) ballet-dancer Ludmila Saweljiewa played the main part. She played this role wonderfully. The other parts were played by A. Ktorov (old Bolkonsky), O. Tabakov (Nikolai), I. Skobzeva (Helena).

Borodino struggle, hunting, the first ball of Natasha made a great impression on me.

My favourite film is «The Fate of a Man». This film is excellent. It is difficult to find other words to describe it. It has enormous vigour and delicacy, it is full of purity and hope.

...A man is caught in the storm of war and loses everything. Black clouds surround him, and yet he finds strength to bear up with it all; he finds strength to adopt a child, a destitute, helpless creature...» All the great events and the feelings aroused are depicted with taste, tact and restraint. I wish to draw attention particularly to the extraordinary performance of the boy. Even if the film has no other merits, the child scenes, so subtle, profound and lifelike, so full of tragic vigour — these scenes alone would win Bondarchuk the reputation of a great director.


VOCABULARY

enormous — величезний, жахливий

vigour — сила, енергія

delicacy — делікатність, педантичність

purity — чистота, цнотливість

to bear up — триматися непохитно

destitute — позбавлений чого-небудь, такий, що потребує

to arouse — виникати, з'являтися

to depict — зображувати, описувати

restraint — стриманість, витримка


МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ФІЛЬМ (1)


Як правило, ми дивимося фільми або в кінотеатрі, або по телевізору. Але час від часу я все-таки ходжу в кінотеатр. Мій улюблений фільм — «Війна і мир». Сценарій до цього фільму був написаний С. Бондарчуком і В. Соловйовим. Балерина з Ленінграда (нині Санкт-Петербург) Людмила Савельева зіграла головну роль. Вона зіграла її чудово. Інші ролі зіграли А. Кторов (старий Волконський), О. Табаков (Микола), І. Скобцева (Елен).

Битва під Бородіно, полювання, перший бал Наташі справили на мене величезне враження.

Мій улюблений фільм також «Доля людини». Це чудовий фільм. Важко дібрати інші слова, щоб його описати. У ньому поєднуються величезна енергія й ніжність, він сповнений чистоти і надії.

...Людина потрапляє в безодню війни і втрачає все. Чорні хмари оточують її, і все-таки вона знаходить сили вистояти; вона знаходить сили дати притулок знедоленій дитині, беззахисній істоті.

Усі великі події і великі почуття зображені зі смаком, тактом і стриманістю. Хотілося б особливо звернути увагу на надзвичайну гру хлопчика. Навіть якби фільм не мав інших переваг, сцени з дитиною, такі мистецькі, глибокі й життєлюбні, сповнені трагічної сили, — тільки одні ці сцени могли б створити Бондарчукові репутацію великого режисера.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити