Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

RADIO AND TV IN MY LIFE


I think it is impossible to imagine our life without radio and TV. Radio and TV are widely used in today's world. It is the quickest means of spreading news and information. Radio plays an important role in reflecting the life of society and building opinions, in entertainment.

Radio performs the service of information well enough but on TV everything is much more real. Radio and TV keep us informed about current events, extend the education, allow us to follow the latest developments in science and politics and offer an endless number of programs which are both instructive and entertaining. So, they give us a lot of useful information.

When I come home from school, I turn on the radio and go about my household duties. The best radio stations for me are Europe Plus and Hit FM. They broadcast many interesting programs, but I prefer to listen to news and music. I watch TV in the evening, when all the lessons are done. Sometimes we can watch rather interesting movies on TV. There are different kinds of movies, for instance: an action movie, war movies, detective movies, adventure movies and comic movies. As for me, I prefer to watch comic and detective movies.

My favourite channel is the « TV 1000 », Discovery Channel and ORT, because they satisfy my different interests in the best way. There are many interesting programs for me. I like these programs, because there are not so many advertisements. Also, every weekend there are many interesting movies and programs, which are popular all over the world. Also there are lots of programs, where everyone can win something.

That's why, I think, we can't live without TV and radio nowadays.


QUESTIONS

1.    Are radio and TV widely used in today's world?

2.    What role do radio and TV play in our lives?

3.    What are my favourite radio stations?

4.    What kind of movies do I prefer to watch?

5.    What are my favourite TV channels?

6.    Do I listen to the radio?


VOCABULARY

to imagine — уявляти, уявляти собі

widely — широко

to spread (past spread, p.p. spread) — розносити(ся),

поширювати(ся)

to reflect — відбивати

entertainment — розважальний захід, розвага

current — поточний, даний, сучасний

to extend — тут: продовжити, поглибити

to offer — пропонувати

instructive — інструктивний

to turn on — включати

household — домашній, побутовий

to prefer — надавати перевагу

to listen to — слухати щось

to satisfy — радувати, приносити задоволення

advertisement — реклама


РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ В МОЄМУ ЖИТТІ


Я думаю, що неможливо уявити наше життя без радіо й телебачення. Радіо і телебачення широко використовуються в сьогоднішньому світі. Це найшвидший спосіб поширення новин та інформації. Також радіо відіграє важливу роль у відображенні життя суспільства як засіб розважання та формування думки.

Радіо прекрасно виконує свою функцію забезпечення інформацією, але на телебаченні все більш реально. Радіо й телебачення інформують нас про поточні події, підвищують освітній рівень, дозволяють дізнатися про нові досягнення в науці, політичні події і пропонують нескінченну кількість програм — освітніх і розважальних. Так що вони надають нам багато корисної інформації.

Коли я приходжу додому зі школи, то вмикаю радіо і йду займатися домашніми справами. Кращі радіостанції, як на мене, — це «Європа Плюс» і «Хіт-FМ». Вони передають багато цікавих програм, але я люблю слухати новини і музику. Я дивлюся телевізор увечері, коли всі уроки вже зроблені. Мені подобається дивитися програми новин. Іноді ми можемо подивитися досить цікаві фільми по телебаченню. Можна подивитися різні фільми, наприклад, бойовики, фільми про війну, детективи, пригодницькі фільми, кінокомедії. Як на мене, я люблю дивитися детективи та кінокомедії.

Мої улюблені канали «ТУ 1000», канал «Дискавері» і ГРТ, тому що вони задовольняють мої інтереси якнайкраще. Для мене тут багато цікавих програм. Я люблю ці канали, тому що там не так багато реклами. Також кожен вихідний тут багато цікавих фільмів і програм, популярних в усьому світі. Є й програми, беручи участь в яких, кожен може що-небудь виграти.

Я думаю, що саме тому ми не можемо жити без телебачення і радіо сьогодні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити