Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

ST PAUL'S CATHEDRAL


St Paul’s Cathedral is one of the most famous building's in the world, and it is also one of the greatest survivors!

When old St Paul’s was built in the time of William the Conqueror, stone from Northern France was used and it was much taller and wider than it is today. During the reign of King Henry VIII there were financial problems. Parts of the cathedral were destroyed and a market place was set up inside selling bread, meat, fish and beer!

Elizabeth I granted money to the cathedral for repairs and an architect was appointed. Inigo Jones cleared out the shops and market place ready for repairs. However it fell into decay again when soldiers used it as barracks during the Civil War.

Christopher Wren, the cathedral’s final architect, was asked to restore it. Before he could make much progress, parts of it were destroyed by the Great Fire of London, which started in abaker’s shop in Pudding Lane and raged for five days, destroying many of the buildings in the City.

Christopher Wren started once more with a magnificent vision of St Paul’s and the rest of the City. All this in spite of the fact that he was more of a scientist and hadn’t actually built or designed anything until he was 30 years old. He laid the foundation stone for the cathedral in 1675 and 35 years later he set the final stone in place. When he died he was buried in his own magnificent building.

The clock tower on the West Side has the bell known as Great Paul. At three metres in diameter, it is the heaviest swinging bell in the country. Of course there is the famous dome and the cross on top is 365 feet from ground. It is the second largest cathedral dome in the world. Only St Paul’s in Rome is bigger.

Why not pay St Paul’s a visit? One feature you will find interesting is the Whispering Gallery, where you can whisper at one wall, and then hear your voice on the opposite wall 107 feet away!


QUESTIONS

1. Is St Paul’s cathedral one of the most famous buildings in the world?

2. How many times was it destroyed?

3. What architects tried to restore it?

4. What do you think is special in Cathedral?


VOCABULARY

to survive — вижити

reign — царювання

decay — занепад

to rage — бушувати

dome — купол

feature — особливість


СОБОР СВЯТОГО ПАВЛА


Собор святого Павла — одна з найвідоміших споруд і одна з небагатьох, яким удалося вижити.

Коли собор тільки будувався за часів Вільгельма Завойовника, використовували камінь, привезений з Північної Франції, і собор був набагато вищим і ширшим, ніж зараз. За часів правління Генріха VIII у країні була фінансова криза. Частина собору була зруйнована, й усередині був розташований ринок, там продавали хліб, м’ясо, рибу і пиво.

Єлизавета І виділила гроші на відновлення собору і призначила архітектора. Ініго Джонс очистив собор від магазинів і ринку. Але все-таки знову почався занепад, коли під час громадянської війни солдати використовували собор як барикади.

Крістофер Рен був останнім архітектором, який реставрував собор. Перш ніж він зміг домогтися якого- небудь успіху, собор був пошкоджений великою пожежею Лондона, вона почалася в булочній на Пуддінг-лейн і бушувала протягом 5 днів, зруйнувавши багато будинків у місті.

Крістофер Рен розпочав реконструкцію знову, з величним баченням собору і міста. І все це незважаючи на те, що він був більше вченим і не будував нічого, поки йому не виповнилося 30 років. У 1675 р. він поклав перший камінь фундаменту собору, а 35 років потому був установлений останній камінь. Коли він умер, його поховали в його ж власній приголомшливій будівлі.

У каплиці з західного боку є дзвін, що відомий за назвою Великий Пол. Це найважчий дзвін у країні, розміром 3 метри в діаметрі. Звичайно ж, там є і знаменитий купол, і хрест на вершині, у 365 футах над землею. Це другий за величиною купол у світі. Лише купол собору святого Павла в Римі більший.

Так чому ж не відвідати цей собор? Вам сподобається одна його особливість — це галерея шепоту, де ви можете шепнути щось біля однієї стіни і почути свій голос біля протилежної, через 107 футів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити