Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

ABSTRACT ART


Have you ever seen a painting that puzzled you? Perhaps you could not see anything «real» or «natural» in it? Perhaps it seemed a jumble of lines and colours? You were probably looking at an example of abstract art.

Before the 20th century, most artists showed things more or less as they might look to an observer. Their scenes were recognizable. Even when they painted imaginary scenes, the elements of the picture could usually be identified.

Of course, artists have always put their own personalities into their paintings. A painting by Van Gohg, for example, can easily be recognized — it has his personal stamp. It shows the way Van Gohg looked at real things. Because of his particular style, his paintings look strange to many people. But in his art, people are still recognizable. No tree ever looked quite like a Van Gohg tree (he painted trees as great swirling figures), but his trees are still clearly trees.

Individual painters have always experimented with unusual ways of showing real objects. But in the 21st century artists in large numbers began to break away from realistic ways of painting. They began to paint life in different ways. They concentrated on form, colour and shape, and avoided any attempt to tell a story or show a scene naturally.

The kind of art just described is often called abstract art. Once upon a time it was a revolutionary movement. Now it has won acceptance. Most museums contain only abstract art.

Great number of people still prefers a more realistic art. But even the tastes of these people have been shaped, in part, by the abstract artists. Modern design has been influenced by abstract art. Even the floor covering in your kitchen may have been copied from the design of an abstract artist.


QUESTIONS

1.    What did artists of the 21st century change in their paintings?

2.    Why do the paintings of Van Gohg look strange to many people?

3.    Do you like abstract paintings?


VOCABULARY

to puzzle — спантеличити

jumble — змішання, безладдя

observer — спостерігач

to identify — пізнавати

swirling — вертітися, кружляти

to win (won; won) — вигравати


АБСТРАКТНЕ МИСТЕЦТВО


Чи бачили ви колись картину, яка б вас спантеличила? Можливо, ви не могли знайти нічого «справжнього» або «природного» у ній? Якщо це був хаос ліній і кольорів, то, швидше за все, ви спостерігали приклад абстрактного мистецтва.

До XX сторіччя більшість художників зображували речі більш-менш натурально, так, як вони виглядали, їхні малюнки можна було зрозуміти. Навіть якщо вони малювали вигадані сцени, елементи картин усе-таки розпізнавалися.

Звичайно, художники завжди вкладають своє власне сприйняття в картини. Наприклад, картини Ван Гога завжди можна відрізнити — у них є його особистий почерк. Вони зображують, як Ван Гог бачив ті або інші речі. Через його стиль картини здаються дивними багатьом людям. Але в його мистецтві людей усе-таки можна відрізнити. Жодне дерево не виглядає таким, яким його зображує Ван Гог (його дерева схожі на величезні закручені фігури), але його дерева — усе-таки дерева.

Неабиякі художники завжди експериментували з незвичайним зображенням предметів. Багато художників XXI століття відходять від реалістичного зображення картин. Вони малюють життя різними способами. Вони концентруються на формі, кольорі, обрисах і уникають натуральної передачі сцен.

Таке мистецтво часто називають абстрактним. Колись давно це було революційним рухом. Зараз воно заслужило визнання. Багато музеїв містять тільки абстрактне мистецтво.

Хоча все ще багато людей віддають перевагу реалістичному мистецтву. Але навіть смаки цих людей були визначені частково абстрактними художниками. Абстрактне мистецтво також впливає на сучасний дизайн. Навіть підлога у вашій кухні може бути спроектована абстрактним художником.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити