Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

MASS MEDIA


Mass media or mass communications are the press, radio and television.

Every day we read newspapers and magazines, listen to radio and watch TV. Nowadays there are so many newspapers and magazines, radio stations and TV channels that we have to be very -selective and give preference to some of them.

What newspapers and magazines do I prefer to read? I like to read the following newspapers: «Komsomolskaya Pravda» («Komsomol Truth»), «Nezavisimost» («Independence»), «ArgumentyiFakty» («Arguments and Facts»).

Several periodicals are available in English. As far as newspapers are concerned they may be daily, or weekly Magazines may be weekly, monthly and quarterly.

The newspapers and magazines I read are the most readable and have a large readership or circulation. For example, «Argumenty i Fakty» has a circulation of more than 23 000 000. It is the largest in the world. The newspapers contain and give coverage of local, home and foreign affairs. Their publications deal with very burning problems of our history, latest events and forecasts for future. They also touch upon cultural, sport news. I like the way they present different points of view, approaches to the problems. My parents and I subscribe to some periodicals, so we are subscribers. We buy some of newspapers and magazines in a kiosk.

I often listen to radio, especially in the morning before I leave for school. I prefer to listen to «Mayak» («Ligh: house») programm. They broadcast much news and music. I like to listen to weekend programmes, some of them are very amusing and entertaining.

As to the TV, we have 24 channels. I prefer to watch youth programmes. In addition I like to see interesting films. They might be feature, adventure, scientific, horror, cartoon and other films. I enjoy seeing Walt Disney's cartoon Now and then I like to see the programme «Love at First Sight». It is an enjoyable and entertaining one.


QUESTIONS

1.    What do we read every day?

2.    Why do we have to be very selective nowadays?

3.    What do the newspapers contain and give?

4.    What do radio programmes broadcast?

5.    Where do you buy newspapers?

6.    Which programmes do you prefer to watch?

VOCABULARY

mass media, mass communications — засоби масової інформації

to be selective — бути розбірливим

to give preference to — надавати перевагу

periodical — періодичне видання

daily — щоденний

weekly — щотижневий, щотижневик

monthly — щомісячний, щомісячник

quarterly — щоквартальний

readable — цікавий

readership — читачі

circulation — тираж

to contain — містити

to give coverage — висвітлювати

local affairs — місцеві події

home (national, domestic, internal) affairs (events) — внутрішні події, події в країні

foreign (international, world, external) affairs (events) — закордонні події, події за кордоном

to deal with — розглядати

a burning problem — актуальна проблема

forecast — прогноз

to touch upon — торкатися

to present — подавати

approach — підхід

to subscribe to — підписуватися

to broadcast — передавати по радіо

to telecast — передавати по телебаченню

amusing — кумедний

entertaining — розважальний, цікавий

to enjoy doing smth — подобається що-небудь pобити


ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ


Засоби масової інформації — це преса, радіо і телебачення.

Щодня ми читаємо газети і журнали, слухаємо радіо і дивимося телевізор. У наш час існує так багато газет і журналів, радіостанцій і телевізійних каналів, що нам потрібно бути дуже розбірливими і надавати переваг деяким із них.

Які газети і журнали мені подобається читати? Я люблю читати такі газети і журнали: «Комсомольська правда», «Аргументи і факти», «Незалежність».

Деякі періодичні видання можна читати англійською мовою. Щодо газет, то вони можуть бути щоденним, або ж щотижневими. Журнали можуть бути щотижневими, щомісячними і щоквартальними.

Газети і журнали, які я читаю, найбільш цікаві. їх читає багато хто, і вони видаються великими тиражами. Наприклад, «Аргументи і факти» видаються тиражем у 23 млн. примірників. Це найбільший тираж у світ. Газети містять і висвітлюють новини всередині країни і за кордоном. Їхні публікації присвячені актуальним проблемам нашої історії, останнім подіям і прогнозам на майбутнє. Вони також торкаються культурних і спортивних новин. Мені подобається, як подаються різні точки зору і підходи до проблем. Я та мої батьки передплачу мо деякі періодичні видання. Деякі газети і журнали ми купуємо в кіоску.

Я часто слухаю радіо, особливо вранці, перед тим як іти до школи. Подобається слухати програму «Маяк». Там передають багато новин і музики. Мені подобається слухати програми у вихідні дні. Деякі з них дуже кумедні й цікаві.

Щодо телебачення, то особисто у нас 24 канали. Мені подобається дивитися молодіжні програми. Крім цього, я люблю дивитися цікаві фільми. Це можуть бути художні фільми, пригодницькі, наукові, фільми жахів, мультиплікаційні й ін. Я одержую задоволення, коли дивлюся мультфільми Уолта Диснея. Іноді дивлюся програму «Любов з першого погляду». Вона цікава і розважальна.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити