Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

THOMAS MORE

Thomas More began his adult life as a lawyer. During the reign of Henry VII he became a Member of Parliament. He was an active-minded man and kept a keen eye on the events of his time. He was the first great writer on social and political subjects in England.

After Henry VIII came to the throne, More was made the Speaker of the House of Commons. The Tudor monarchy was an absolute monarchy, and Parliament had very little power to resist the king. There was, however, one matter, which Parliament could determine. That was the right to vote or to refuse to vote for the money.

Once when the King wanted money and asked Parliament to vote him 800.000, the members sat silent. Twice the King's messengers called, and twice they had to leave without an answer. When Parliament was called together again, Thomas More spoke up and urged that the request be refused. After a long discussion, a sum less then half the amount requested by the King was voted, and that sum was to be spread over a period of four years.

Thomas More was an earnest Catholic, but he was not liked by the priests and the Pope on account of his writings and the ideas he taught. After Henry VIII quarreled with the Pope he gathered around himself all the enemies of the Pope, and so in 1529 More was made Lord Chancellor (the highest judge of the House of Lords). He had not wanted the post because he was as much against the king's absolute power in England as he was against the Pope. More soon fell a victim to the King's anger. He refused to swear that he would obey Henry as the head of the English Church, and was thrown into the Tower. Parliament, to please the King, declared More guilty of treason, and he was beheaded in the Tower in 1535.

Thomas More wrote in English and in Latin.


QUESTIONS


1.    What was Thomas More by profession?

2.    When did Thomas More become a Member of Parliament?

3.    Who was the first great writer on social and political subjects in England?

4.    When did Thomas More become the Speaker of the House of Commons?

5.    Was Thomas More a peculiar person?

6.    Why did not priests and the Pope like Thomas More?

7.    When did Thomas More become the highest judge of the House of Lords?

8.    Did Thomas More want the position of Lord Chancellor?

9.    What happened to Thomas More in 1535?

VOCABULARY

reign — правління, царювання, верховна влада

active-minded — прогресивно мислячий

keen — проникливий, гострий (розум, погляд)

throne — трон; престол

the Speaker of the House of Commons — спікер палати громад

Tudor monarchy — монархія Тюдорів (англійська королівська династія XV-XVII)

absolute monarchy — абсолютна монархія to resist — противитися; протидіяти

to determine — визначати, встановлювати; регулювати

to vote — голосувати

to refuse — відкидати, відмовляти; відхиляти

to urge — підганяти, переконувати, радити

to spread (past spread, p.p. spread) over — тут: розподілити на; відкладати

earnest — переконаний; серйозний

priest — священик (особ. католицький)

to quarrel — сваритися; заперечувати (щось)

the Pope — римський папа; священик

Lord Chancellor — лорд-канцлер (глава судового відомства і верховний суддя Англії, голова палаті: лордів і одного з відділень Верховного суду)

the House of Lords — палата лордів (верхня палата британського парламенту)

to fall a victim — пасти жертвою

anger — гнів

to swear — змушувати заприсягтися (to — у чомусь); дати клятву

to obey — слухняність

to throw (past threw, p.p. thrown) into — кидати, кидати в

to declare guilty of treason — оголосити/визнати винним у зраді


ТОМАС МОР

Томас Мор почав своє доросле життя як адвокат. Під час правління Генрі VII він став членом парламенту. Він був прогресивно мислячою людиною і стежив за подіями свого часу. Він був першим видатним автором робіт на соціальні та політичні теми в Англії.

Після того як зійшов на трон Генрі VIII, Мор став спікером палати громад. Тюдорівська монархія була абсолютною монархією, парламент був слабкий і не міг протистояти королеві. Було, однак, одне питання, у якому роль парламенту була вирішальною. Це було право проголосувати за надання або за відмову про надання грошей.

Одного разу, коли король запросив грошей і попросив парламент затвердити суму в 800 000, прохання залишилося без відповіді. Двічі посланці короля просили грошей і двічі одержували відмову. Коли парламент зібрався знову, Томас Мор виступив і переконав відмовити проханню короля. Після довгого обговорення парламентом була затверджена сума, яка була більше ніж удвічі меншою за попередньо замовлену, до того ж ця сума повинна була виплачуватися тільки протягом наступних чотирьох років.

Томас Мор був чесним католиком, але через його роботи й ідеї, які він сповідував, його не любили ні священики, ні Папа Римський. Після того як Генрі VIII посварився з Папою Римським, він зібрав навколо себе всіх ворогів Папи Римського, і таким чином у 1529 р. Мор став лордом-канцлером (головним суддею палати лордів). Він не хотів приймати посаду, тому що був проти необмеженої влади як короля Англії, так і Папи Римського. Незабаром він став жертвою королівського гніву. Він відмовився заприсягтися в тому, що підкоряється королеві як главі англійської церкви, і був укинутий до Тауерської вежі. Парламент, щоб умилостивити короля, оголосив Мора зрадником, і в 1535 р. у Тауерській вежі йому відсікли голову.

Томас Мор писав англійською й латинською мовами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити